Zoet-zout problematiek

05-04-2014

Een groep van 5 studenten van verschillende opleidingen van de Wageningse Universiteit (WUR) verdiept zich de komende maanden op verzoek van het Wereld Natuur Fonds in de toenemende verzilting van de monding van de Rijn. Delta Talent heeft beide partijen bij elkaar gebracht.

Wat is het probleem? Door een combinatie van zeespiegelstijging en lage rivierafvoeren dringt zout water steeds verder en vaker landinwaarts door. Om dit tegen te gaan worden de wateren in de Rijnmond nu flink doorgespoeld. Als gevolg daarvan hebben de oevers van de rivieren ten zuiden van Rotterdam te maken met enorme erosie. Om de vooroevers hiertegen te beschermen wordt nu veel steen gestort. Deze harde oeverbescherming verkleint de biodiversiteit in het intergetijdengebied en de ruimte voor natuurlijke processen. Kan dat anders? De studenten zullen verschillende manieren om deze erosie op te lossen tegen het licht houden. Daarbij letten ze vooral op duurzaamheid, natuurkwaliteit, haalbaarheid en draagvlak.

De studenten voeren deze opdracht uit in het kader van een Master of Science cursus met als titel: “Design of Climate Change Mitigation and Adaptation Strategies”. Dit is een zogenaamde Academic Consultancy Training, gecombineerd met een aantal verdiepende colleges en praktijkopdrachten. Het grootste deel van de cursus bestaat uit het uitvoeren van een zo realistisch mogelijk consultancy-project door teams met studenten uit meerdere wetenschapsgebieden. In dit geval gaat het om 5e jaars, bijna afgestudeerde studenten van de studierichting “Klimaatstudies”, deels met een beta oriëntatie (zoals hydrologie en meteorologie), deels met een gamma oriëntatie (zoals economie en governance).

Delta Talent levert een inspirerende bijdrage aan de opleiding van jonge professionals, om hen te leren inspelen op toekomstige uitdagingen op het gebied van deltamanagement, water, klimaatverandering en bouwen met natuur. Bij Delta Talent worden de nieuwste ruimtelijke inzichten in de praktijk gebracht met een centrale rol voor natuurlijke processen.

Ga voor meer informatie over Delta Talent naar de vernieuwde website op www.deltatalent.nl.

Contactpersoon

Meer informatie

Kennislinks