Bezoek aan het Dämmerwald

30-10-2015

Op donderdag 29 oktober organiseerden ARK Natuurontwikkeling en Van Bommel Faunawerk een excursie naar het Dämmerwald in Duitsland. Een bont gezelschap van onder andere jagers, natuurbeheerders en agrariërs ging op pad naar de regio die als voorbeeld en inspiratiebron kan dienen voor omgang met wild zwijn in Limburg.

Vertegenwoordigers van natuurorganisaties, terreineigenaren, agrariërs en jagers, allen betrokken of geïnteresseerd in wilde zwijnen in Limburg, namen deel aan de excursie. ARK organiseerde deze leerzame excursie om een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling over omgang met wild zwijnen in Limburg.

Het wild zwijn is in Limburg bezig met een heuse opmars. Ze keren terug in gebieden waar ze lang niet meer voorkwam. Dit levert uitdagende situaties op. In deze nieuwe gebieden, moet gekeken worden hoe we op een verantwoorde manier kunnen samenleven met zwijnen. Om een antwoord te geven op deze vragen is een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen in Limburg noodzakelijk. De omgeving van het Dämmerwald kan als voorbeeld dienen.

In en rond het Dämmerwald (bij het Duitse Wesel) leven edelherten en een populatie wilde zwijnen in vrijheid. Dat gaat goed samen met menselijk gebruik. Dat is bijzonder, omdat het niet om een groot ongerept bos- en natuurgebied gaat, maar om een.

Het gebied is dan ook sterk te vergelijken met gebieden in Limburg. De zwijnen in Limburg leven net als die in het Dämmerwald niet achter hekken. De gebieden zijn beide doorsneden met wegen en intensief gebruikte landbouwgebied wordt afgewisseld met grotere en kleine bosgebieden.

Door goed lokaal overleg tussen agrariërs, jagers en andere betrokkenen kunnen zwijnen leven in de omgeving van het Dämmerwald. De aantallen wilde zwijnen worden afgestemd op de hoeveelheid geaccepteerde schade door deze partijen te samen.

Meer informatie is beschikbaar in een uitgebreid verslag van deze excursie.

Contactpersoon