Brugklassers ontwerpen ecoveloduct

27-01-2015

Voor het vak Onderzoeken en Ontwerpen van Technasium op het College Cranendonck in Budel heeft ARKer Ellen Luijks de eindresultaten mogen beoordelen. De leerlingen van de brugklas hadden voor het vak een opdracht op het gebied van natuur en milieu. Bij het vak krijgen de leerlingen opdrachten uit vakgebieden en beroepen uit de bèta-technische wereld. Vakken als biologie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde zitten er in verwerkt. Maar ook beeldende vakken waarbij ze moeten ontwerpen komen aan de orde. De opdrachten die de leerlingen krijgen kunnen komen van bestaande organisaties, zodat de leerlingen ook aan iets realistische werken. De leerlingen werken 8 weken aan een opdracht en worden daarna door de opdrachtgever en door de docent beoordeeld. De beoordeling door een opdrachtgever is zeer waardevol omdat deze echt uit het vakgebied komt.

De opdracht voor de leerlingen was, ontwerp een “Een ecoveloduct” over de Zuid Willemsvaart. Dit onderwerp is actueel omdat de gemeente Weert al jaren bezig is met dit plan.

Image
De leerlingen moesten een onderzoek opzetten en uitvoeren naar de meest geschikte plaats voor een mogelijk ecoveloduct en hoe dit ecoveloduct er uit zal komen te zien. Het ecoveloduct komt te liggen in het GrensPark Kempen~Broek ter hoogte van de Laurabossen. Ze moeten rekening houden met de flora, fauna, recreanten en andere gebruikers van het gebied. Het ecoveloduct moet een stimulans zijn voor het toerisme in de regio door twee recreatiegebieden aan weerszijde van de Zuid-Willemsvaart met elkaar te verbinden. Hierdoor ontstaat een groot aaneengesloten natuurgebied. Tevens moet het een oversteekplaats vormen voor dieren. Het zal dienen om de diverse leefgebieden met elkaar te verbinden.

De presentaties en de maquettes die de leerlingen gemaakt hadden waren mooi. Er was gewerkt in groepjes, waarbij de groepjes verschillende uitwerkingen lieten zien. Opvallend was dat de helft voor een oplossing met recreatietunnel gebouwd op het ecoduct hadden gekozen. Verder hadden ze uitgezocht welke dieren er gebruik van zouden maken.