Cursus beheer leefgebied hazelmuis

27-07-2015

Op  donderdag 5 november 2015 verzorgen ARK Natuurontwikkeling en Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen de cursus Beheer van houtige elementen in het leefgebied van de Hazelmuis, een cursus over het beheer van bosranden, struwelen, heggen en hagen in het leefgebied van de hazelmuis.

Image
Hazelmuis
De hazelmuis leeft in Nederland in het uiterste zuiden van Limburg, in de gemeenten Vaals en Gulpen-Wittem. Hij komt alleen voor in gebieden met een hoge landschappelijke kwaliteit. De aanwezigheid van brede bosranden met ruigten en struiken én een netwerk van heggen en hagen in het agrarisch gebied, zijn een levensvoorwaarde voor de hazelmuis. Zo’n landschap voorziet in voedsel, beschutting en verbindingswegen.

Voor de instandhouding van de zeldzame hazelmuis is het van belang dat de onderhouds- en beheerwerkzaamheden afgestemd worden op zijn  leefwijze en jaarritme. De cursus geeft richtlijnen. Wat zijn de do’s en don’ts bij het (snoei)beheer en waarom?

De cursus is bedoeld voor iedereen  die betrokken is bij het groenbeheer in het buitengebied van Zuid-Limburg. Welkom zijn zowel opdrachtgevers, zoals gemeenten, waterschap, natuurorganisaties en privé-eigenaren, alsook de aannemers.

Rekening houden met de hazelmuis moet een vanzelfsprekendheid worden. Deze cursus wil hieraan bijdragen!

Het programma bestaat uit twee (korte) lezingen in de ochtend, gevolgd door een buitenprogramma in het leefgebied van de Hazelmuis.

Cursisten krijgen na afloop documentatiemateriaal mee.

Schrijf u snel in voor deze gratis curcus, want het aan deelnemers is beperkt. Aanmelden kan via het aanmeldformulier op deze pagina

Contactpersoon