Dood doet Leven niet alleen voor aaseters

05-04-2015

Sinds de start van Dood doet Leven worden er op camerabeelden imposante aaseters waargenomen zoals raaf, wild zwijn, vos en buizerd. Naast deze grotere aaseters profiteren echter ook allerlei  andere dieren en organismen. Soorten zoals eekhoorn, koolmees en egel worden waargenomen op de Dood doet Leven locaties en pikken zo hun graantje mee.

Het project Dood doet Leven is in 2008 op initiatief van ARK Natuurontwikkeling gelanceerd om samen met natuurorganisaties en terreineigenaren meer ruimte te creëren voor grote kadavers in de natuur. De dieren die worden waargenomen bij de kadavers profiteren direct of indirect. Zo zijn aaseters als raaf, zwarte en rode wouw, gieren en talloze insectensoorten direct afhankelijk van dode dieren voor hun voedsel. Andere dieren profiteren indirect door insecten op de kadavers te eten. Dit gedrag wordt regelmatig voor de camera’s vertoond door lijsters, roodborsten en koolmezen. Ook egels worden soms waargenomen, het is bekend dat de egel wel eens aas eet, maar als insecteneter heeft hij vooral belangstelling voor de insecten en hun larven die in en op kadavers leven.
 

Video URL
Egels en roodborsten eten insecten op kadaver


Sommige dieren gebruiken dode dieren voor het verzamelen van nestmateriaal. Vogels als merel en raaf gebruiken haren van kadavers voor het bouwen van hun nest. Aan de lijst van waargenomen soorten die materiaal verzamelen van kadavers kan nu ook de eekhoorn worden toegevoegd.  Op een cameraval in het Kempen~Broek is een eekhoorn vastgelegd die haren van een dode das verzamelt en meeneemt voor het maken van zijn nest.
 

Video URL
Eekhoorn en raven verzamelen haren


Naast de genoemde dieren zijn er nog tal van andere organismen die profiteren van kadavers. Verschillende soorten vlinders, kevers, vliegen en de larven hiervan, maar ook bacteriën en schimmels maken gretig gebruik van de mogelijkheden die een dood dier biedt. Onder deze organismen vallen echte specialisten als de doodgravers. Deze vrij grote kevers en hun larven zijn volledig afhankelijk van aas. De hoefzwam is ook zo’n specialist, deze schimmel heeft de afbraak van beenderen en hoeven op zich genomen.
 

Image
Zoekkaart Lijkenpikkers, zoekplaat, dood doet leven

Dode dieren vormen de laatste schakel in een ingenieuze voedselketen. Van de statige raaf tot de allerkleinste schimmels, allen hebben zij hier een eigen plek gevonden. Zonder ruimte voor dode dieren is de voedselketen niet compleet.


Meer videobeelden op het YouTube-kanaal van Dood doet Leven.

Contactpersoon