Geocache Kempen~Broek

17-11-2015

Na de geocaches ‘Beleef de Delta: Steur’ en ‘Koester de oester' in de Delta en 'Beleef het Drielandenpark', is er nu ook een stuingeocache in het Kempen~Broek. Tijdens een geocache verkrijg je door het oplossen van raadsels en opdrachten bepaalde coördinaten, die je uiteindelijk naar een schat (cache) leiden. In het Kempen~Broek ligt niet één cache, maar 9 caches en een multi die samen de oplossing vormen voor de bonuscache, nummer 10. Je kunt de cache downloaden op je smartphone of via de computer.

De Loozerheide is een bijzonder gebied tussen Weert en Budel-Dorplein. Van oorsprong was het een grotendeels nat gebied met vochtige heide en vennen. Tot voor kort was een groot deel van het gebied te droog. Dit komt doordat lang geleden sloten zijn gegraven en recenter door aanplant van populieren. Dit is mooi te zien op de luchtfoto die gemaakt werd voor het kappen van de bomen. Dankzij het uitruilen van de laatste agrarische grond en overdracht van gronden van Defensie hoeft de Loozerheide niet langer te worden ontwaterd. Dat is goed nieuws voor de natte natuur op de Loozerheide met zijn uitgestrekte galigaanvelden, rietmoerassen en natte heide.

Image
Geocache Kempen~Broek

De hele Loozerheide wordt begraasd door halfwilde runderen en paarden. De paarden trappen greppels dicht zodat natte open plekken ontstaan, in wat eerst een met pijpenstro dichtgegroeide vlakte was. Houtsnippen en waterpiepers gebruiken de natte, kort gegraasde plekken nu al om voedsel te zoeken en in de nazomer bloeien er klokjesgentianen.

De cache in het Kempen~Broek is inmiddels al tientallen malen gelopen. Tijdens de aftrap 14 november stonden ruim 40 mensen te trappelen om als eerste deze nieuwe serie te gaan ontdekken. Er staan enthousiaste commentaren op het weblog, zowel over de fraaie route als over het inhoudelijke verhaal. De geocache op de Loozerheide wordt dit verhaal vertelt aan de hand van een 9-tal dieren die in het gebied voorkomen. Dat een cache een verhaal vertelt komt vaker voor, maar een inhoudelijk natuurverhaal is veel zeldzamer. De gebieden van ARK zijn vrij toegankelijk. Men kan er vrij rondstruinen, ook buiten de paden.