Hazelmuis weet nieuwe natuur te vinden

15-12-2015

Een onderzoek naar het voorkomen van hazelmuizen in natuurgebieden van ARK Natuurontwikkeling in Zuid-Limburg is afgerond. In de jonge natuurgebieden en in de direct aangrenzende omgeving werden 52 hazelmuizen gevonden. Dit resultaat geeft goede hoop dat in de toekomst, als er meer struiken zijn gaan groeien, de hazelmuis er meer geschikte plekken gaat vinden.

Image
Leefgebied hazelmuis

De hazelmuis is een zeer zeldzaam dier dat alleen in Zuid-Limburg voorkomt. Ook hier is zij zeldzaam. In het Drielandenpark ontwikkelde ARK 85 hectare natuurgebied waar gedurende het hele jaar  runderen grazen. De begrazing draagt bij aan een gevarieerd landschap met graften en hagen die er weelderig mogen uitgroeien. Deze gebieden grenzen voor een groot deel aan bestaand hazelmuizenleefgebied of vormen een verbinding tussen natuurgebieden.

Image
Hazelmuis

Tijdens het onderzoek in de natuurgebieden van ARK zijn 52 hazelmuizen waargenomen. Er kan nu geconcludeerd worden dat de landschapselementen in robuuste natuur geschikt zijn voor hazelmuizen. Uit de resultaten blijkt dat de soort zich er voortplant, wat aantoont dat er voldoende beschutting en voedsel is voor het grootbrengen van jongen.

Contactpersoon