Informatieavond over nieuwe natuur in het Geuldal bij Wijlre

16-03-2015

Op 24 maart 2015 organiseert ARK Natuurontwikkeling een informatieavond over de natuurontwikkeling in Wijlre. Omwonenden en belangstellenden zijn van harte welkom om te horen over het natuurgebied waar onder andere bever, grauwe klauwier en hazelmuis van kunnen profiteren.

In Wijlre, gemeente Gulpen-Wittem, werken verschillende partijen samen aan het verbeteren van de natuur rond Stokhem. Delen van het gebied zijn al natuur, maar met de nieuwe plannen worden gebieden toegevoegd en samen met bestaande gebieden tot een geheel gesmeed. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waterschap Roer en Overmaas, Free Nature en ARK Natuurontwikkeling werken daar samen aan.

Natuurlijke geul

Het doel van het project is om de natuur rond Stokhem uit te breiden en de uitstraling te geven van één gebied. Alle overbodige prikkeldraad en andere onnatuurlijke elementen worden verwijderd. Bezoekers kunnen straks vrij door het gebied lopen en alle uithoeken ontdekken. Rode geuzen gaan gedurende het hele jaar in het gebied grazen. De Geul krijgt ruimte om te meanderen en het gebied elke keer weer een nieuw aanzicht te geven. Zo verbetert het leefgebied voor allerlei soorten dieren en planten.

Image
Rode Geus

Internationale verbinding

Meer natuur langs de Geul is ook internationaal belangrijk. Bestaande en nieuwe Zuid-Limburgse natuur vormen samen een belangrijke schakel in de grote verbindingen tussen het Limburgse heuvelland met Eifel en Ardennen. De Geul is in Zuid-Limburg een belangrijke hoofdader waarlangs dieren zich verplaatsen. Door het verbeteren van de verbindingen wordt het voor soorten makkelijker om de Zuid-Limburgse natuur te vinden en zich van daar uit naar nieuwe gebieden te verplaatsen. 

ARK in het Drielandenpark

ARK ontwikkelt natuur in opdracht van de provincie Limburg. We creëren en verbeteren verbindingen tussen natuurgebieden, we werken aan structuurversterking voor de landbouw en aan bescherming van soorten. Ook verzorgen we veldlessen voor basisscholieren en proberen we bewoners zoveel mogelijk te betrekken bij ons werk.

Wilt u meer weten over ARK en de nieuwe natuur, of meepraten over de ontwikkelingen? Kom dan 24 maart om 19.30 uur naar de informatieavond in het Wielderhoes, Wachtendonckplein in Wijlre. Aanmelden hoeft niet.

Image
Geul bij Wijlre - Bob Luijks