Jaaroverzicht Maashorst

30-04-2015

Op 4 november 2013 werd, met het ondertekenen van een overeenkomst door Johan van den Hout (gedeputeerde provincie Brabant), Geert Versteijlen (voorzitter Stuurgroep De Maashorst), wethouders van de gemeenten Landerd, Bernheze, Oss, Uden, Ernest de Groot (Waterschap Aa en Maas) en Petra Souwerbren (directeur ARK Natuurontwikkeling), het startsein gegeven voor realisatie van het Nationaal Natuur Netwerk in de Maashorst. De resultaten die in het eerste jaar behaald zijn worden beschreven in Realisatie Natuurkern Maashorst, Jaaroverzicht 2014.

In 2015 zullen de eerste hectaren worden ingericht als natuur, en worden de voorbereidingen voor natuurlijke begrazing uitgevoerd. We vinden gegadigden voor ondernemende EHS. Met veldlessen voor de schooljeugd in De Maashorst krijgt natuureducatie verder vorm. En er kan gestart worden met de uitvoering van het Inrichtings- en Beheerplan. We gaan door met het overleg met de bewoners van Slabroek zodat in 2015 het eerste project kan worden uitgevoerd. Daarnaast gaan we door met onze informatieve bijeenkomsten voor de vertegenwoordigers van de Maashorst, zoals de medewerkers van het natuurcentrum De Maashorst, VVV-medewerkers en IVN gidsen.
In 2015 gaan we uiteraard verder met het creëren en behouden van draagvlak in het gebied. Dit zullen we blijven doen door zoveel mogelijk mensen te informeren en te betrekken bij inrichting en begrazing.

Image
Bandheidelibel, foto Bob Luijks

Contactpersoon

Meer informatie

Downloads