Kavelruil Gulpen goed voor natuur en fietsers in Gulpen

16-10-2015

Tijdens een kavelruil op 16 oktober in het Zuid-Limburgse Gulpen wisselden 46 hectare grond van eigenaar. Dankzij deze kavelruil kan de gemeente Gulpen een fietspad aanleggen en groeit het natuurgebied in het Geuldal. De kavelruil maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling die ARK Natuurontwikkeling in Zuid-Limburg uitvoert.

Met de aankoop van graslanden en akkers en het realiseren van vrijwillige kavelruil met agrariĆ«rs, geeft ARK invulling aan  het Nationaal Natuur Netwerk (NNN)  in de gemeente Gulpen. Van grond die van eigenaar wisselde tijdens de kavelruil ligt een klein deel binnen de NNN, deze grond mag zich ontwikkelen tot natuur. Een ander deel wordt eigendom van de gemeente Gulpen om er een fietspad aan te leggen. De resterende grond zal door ARK worden ingezet als ruilgrond voor een volgende kavelruil.

ARK werkt sinds 2011 in de gemeente Gulpen-Wittem en in de gemeente Vaals aan gebiedsontwikkeling. Dit gebeurt in het kader van het provinciaal meerjarenprogramma plattelandsontwikkeling van de Provincie Limburg (PMJP). Wie de natuurresultaten wil zien is van harte welkom, bijvoorbeeld in de begraasde natuur langs de Geul bij Stokhem of op de hellingen onder het Vijlenerbos bij Wolfhaag.

Contactpersoon