Natuur en economie floreren door verplaatsing straalbedrijf

16-10-2015

Al lange tijd leeft in het Kempen~Broek de wens om Straalbedrijf Cuijpers in Weert te verhuizen. Dankzij inzet van de provincie Limburg en de gemeente Weert is het nu mogelijk dat het straalbedrijf verhuist naar een nabijgelegen industrieterrein om te moderniseren. De 180 arbeidsplaatsen bij het bedrijf blijven daardoor behouden. Ook baant de verplaatsing de weg voor de verdere ontwikkeling van natuur- en recreatiegebied Weert - Cranendonck.

Image
straalbedrijf Cuijpers

Over de verplaatsing van de onderneming wordt al ruim twintig jaar onderhandeld.  Uiteindelijk heeft ARK Natuurontwikkeling, met alle betrokken partijen een akkoord bereikt waar verplaatsing van het straalbedrijf een belangrijk onderdeel van is. ARK Natuurontwikkeling werkt aan aaneengesloten, robuuste natuur in het Kempen~Broek .

De gebouwen van Cuijpers worden gesloopt, de bodem waar nodig gesaneerd en afgedekt met een deklaag van anderhalve meter grond. De monumentale hoeve Beauchamps wordt onderdeel van een landbouwbedrijf. De oude locatie van het straalbedrijf en de aanpalende Centrale Zandwinning Weert (CZW)  worden als één geheel ingericht voor recreatie en nieuwe natuur. Verder worden verschillende stukken grond herkaveld waardoor 7,6 hectare goed ingerichte extra ruimte beschikbaar komt voor landbouw. Ook kan nu een waterbuffer aangelegd worden.

Het was een heel ingewikkelde kwestie met diverse belangen,” zegt gedeputeerde Patrick van der Broeck. “Ik ben erg blij dat we eruit zijn. Ik denk dat elke partij tevreden kan zijn. Het straalbedrijf en het landbouwbedrijf kunnen verder en hebben weer ontwikkelingsmogelijkheden, we kunnen een stukje natuur verder ontwikkelen, er komen nieuwe recreatiemogelijkheden rond de ontzandingsplas het Blauwe meertje in aansluiting op het recreatiegebied de IJzeren Man. Kortom, het wordt nog mooier in de Groenste regio van de Wereld.

Contactpersoon