Purperstreep parelmoervlinder in Geuldal

17-06-2015

Tijdens het jaarlijkse inventarisatieweekend van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, ditmaal samen met ARK Natuurontwikkeling, in het grensoverschrijdende Geuldal tussen belgische Plombieres en het Nederlandse Wijlre, prijkte de purperstreepparelmoervlinder op de streeplijst van diverse deelnemers. Maar vooral pronkten exemplaren van de zeldzame vlindersoort op de felroze bloemen van kale jonker. Moerasspirea is de waardplant, hier leven de rupsen dus op. Nectar halen ze uit tal van bloemen, nu werden ze dus vooral gezien op kale jonker.

Image
Purperstreepparelmoervlinder

In Nederland komt de purperstreepparelmoervlinder sinds de jaren zestig van de vorige eeuw niet meer voor. Zo'n tien jaar geleden liet hij zich weer een keer zien in het zuiden van Limburg. Daarna werd het wederom stil. De waarneming van afgelopen week in het Belgische deel van het Geuldal wakkert de hoop aan dat de vlinder misschien de weg naar Nederland weer gaat vinden. Belangrijk daarvoor is de ontwikkeling van natte oeveruigten met onder andere moerasspirea en bramen. In de naburige Eifel en Ardennen is deze vlinder trouwens helemaal niet zo zeldzaam.

De purperstreepparelmoervlinder profiteert van vernatting en extensieve begrazing. Op steeds meer plekken langs de Geul en haar zijbeken ontwikkelt ARK zulke gebieden. Enerzijds voor het herstel van natuurlijke waterberging bovenstrooms, anderzijds voor het herstel van natte leefgebied van soorten zoals geelbuikvuurpad. Deze laatste, die in het Geulstroomgebied  (onder andere in gebieden van ARK) is geherintroduceerd door Bureau Natuurbalans in opdracht van Provincie Limburg, is tijdens het inventarisatie weekend ook waargenomen.

Daarnaast zijn allerlei andere bijzondere vogels, planten en insecten gezien, zoals grauwe klauwier, waterspreeuw,  boomvalk, gele monnikskap, vlottende waterranonkel, zinkviooltje,  rolrond en klein vliegend hert.

Image
Klein vliegend hert

 

Contactpersoon