Uitwisseling langs de Dviete

25-06-2015

Afgelopen week organiseerde het Letse Natuurfonds (LDF) in het kader van het Life+ DVIETE een driedaagse uitwisselingsbijeenkomst voor collega organisaties uit de regio. ARK Natuurontwikkeling werkte samen met het Letse Natuurfonds aan herstel van natuur in de vallei van het riviertje de Dviete. Hierbij werd ook de rivier zelf aangepakt. Interesse voor het project was er uit heel Europa, maar de meeste bezoekers kwamen uit de Balische staten en Polen.

Image
Uitwisselingsbijeenkomst over herstel Dviete

Een groep van vijftien mensen bezocht de Dviete vallei om ervaringen op het gebied van rivierrestauratie uit te wisselen en de resultaten van opnieuw meanderende Dviete te bekijken. De Dviete is in de afgelopen winter over een traject van twee kilometer teruggelegd in haar oorspronkelijke rivierbed. De rivier is nu niet meer een recht kanaal, maar meandert via talloze bochten door het begraasde landschap. De Dviete mondt nu weer via een binnendelta uit in een meertje. Vanaf daar vervolgt ze haar weg naar de Daugavarivier.

Hermeandering is in de regio een nieuwe vorm van natuurherstel en er zijn dan ook nog maar weinig voorbeelden. Een Poolse delegatie van het Nationaal Park Biebrza was heel geïnteresseerd omdat ze net zijn begonnen aan een rivierherstelproject in de Biebrzavallei. In het begin van de vorige eeuw zijn hier verschillende ontwateringskanalen gegraven waardoor delen van het rivierenstelsel in de vallei niet meer meestromen. Nu willen ze deze rivierdelen haar watervoerende functie teruggeven.

De rivier de Biebrza is langer en het moeras veel groter dan de Dviete. Maar de Biebrza blijkt verrassend veel overeenkomsten te hebben met de Dviete. Ook de ervaringen met natuurlijke begrazing werd vol interesse bekeken. Mogelijk dat dit langs de Biebrza ook mogelijk is aangezien het aantal landbouwers ook in dit gebied afneemt.

De uitwisseling  werd als erg nuttig ervaren en de deelnemers hebben besloten om elkaar verder op de hoogte te houden van ontwikkelingen en om een vervolgbezoek te organiseren indien dat gewenst is.