Veldlessen RivierPark Maasvallei gestart

27-05-2015

Het veldlessenseizoen in het Limburgse RivierPark Maasvallei is in volle gang. De veldlessen zijn een samenwerking van ARK Natuurontwikkeling en CNME Maastricht. Veertig schoolklassen uit het basisonderwijs doen dit jaar mee. Scholen kunnen voor de avontuurlijke veldles kiezen uit de locaties Borgharen of Meers. Beide locaties maken deel uit van het Grensmaasproject. De rivier heeft in deze gebieden na (ondiepe) grindwinning een spectaculaire metamorfose ondergaan: het rivierbed is verruimd en de Maas is 5x veiliger geworden. Tevens heeft de afgraving de basis gelegd voor natuurontwikkeling.

In de zomer springt het gebied in het oog door zijn droogvallende grindbanken en uitgestrekte, bloem- en struweelrijke oevers. Tijdens de veldles kunnen de kinderen zo waar struinen over de bodem van de rivier! In het winterhalfjaar is het rivierbed gevuld met een brede waterstroom. Hier is genoeg ruimte voor water, zodat ook bij zeer hoge afvoeren de Maasdorpen droog blijven.

Om de jonge generatie vertrouwd te maken met deze nieuwe manier van hoogwaterbescherming en met de ontwikkeling van nieuwe wildernisnatuur, organiseert ARK al twintig jaar veldlessen langs de Limburgse Maas. De veldleslocaties verschuiven door de jaren heen, afhankelijk van de voortgang van het Grensmaasproject; in 2025 zal dit grootste rivierproject van Nederland (40 km rivierlengte) klaar zijn.

Een nieuwe ontwikkeling, sinds 2015, is de samenwerking van ARK met het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie in Maastricht en regio. Borgharen is de achtertuin van Maastricht en is de nieuwste loot van het grensoverschrijdende RivierPark Maasvallei (3000 hectare riviernatuur in ontwikkeling). Het is de eerste complete uiterwaard die Consortium Grensmaas in het kader van het Grensmaasproject overdraagt aan een natuurorganisatie. Staatsbosbeheer wordt de nieuwe eigenaar.

Image
Veldles Borgharen

Contactpersoon