Vijf wisentkalfjes in Kraansvlak

26-07-2015

In het Kraansvlak, in de duinen tussen Overveen en Zandvoort zijn dit jaar vijf wisentkalfjes geboren. Inmiddels leven de wisenten al acht jaar in dit natuurgebied van PWN. In 2007 startte hier het eerste project in Nederland waar wisenten in de natuur leven. De dieren hebben het er uitstekend naar hun zin en de kudde van oorspronkelijk zes dieren bestaat inmiddels uit 24 wisenten.

Image
Vijf wisentkalfjes in het Kraansvlak

In 2009 werden voor het eerst kalfjes geboren in het 220 hectare grote Kraansvlak. Daarmee waren de eerste wisenten geboren in de Nederlandse natuur een feit. Ook alle opvolgende jaren zijn kalfjes geboren. Zodoende is de groep inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige kudde van 24 dieren.

Aan het begin van de 20e eeuw was de wisent bijna van de aardbol verdwenen en waren ze helemaal uitgestorven in het wild. Inmiddels zijn er weer ruim 5000 wisenten, maar daarmee is de diersoort nog lang niet uit de gevarenzone. Het project van PWN en ARK Natuurontwikkeling levert een bijdrage aan het behoud van deze nog altijd bedreigde diersoort. De wisenten die in het Kraansvlak geboren zijn, maken deel uit van het internationale stamboek wat in Polen bijgehouden wordt.

Door het delen van ervaringen in het Kraansvlak zorgt het Nederlandse wisentproject voor een toevoeging op de bestaande kennis over de wisent, ook wel bekend als Europese bizon. Zo is in het Kraansvlak duidelijk geworden dat de wisent een diersoort is die de voorkeur heeft voor halfopen landschap. Eerder dacht men dat de wisent een typisch bosdier zou zijn. Door zulke ervaringen met andere wisentgebieden te delen kan de wisent een betere toekomst worden geboden.

Duingebied Kraansvlak is onderdeel van Nationaal Park Zuid-Kennemerland en wordt beheerd door PWN. In 2012 en 2014 is het wisentleefgebied uitgebreid waardoor de dieren nu ruim 300 hectare duinlandschap tot hun beschikking hebben. Samen met andere grazers zoals konikpaard, damhert, ree en konijn zorgen de wisenten voor een natuurlijke begrazing van het glooiende duingebied.

Ook publiek kan hier van genieten. Vanaf het speciale observatiepunt bij het duinmeer en vanaf de paden langs het omheinde Kraansvlak. Ook worden regelmatig begeleide excursies aangeboden. En sinds 2012 kan men ook op eigen gelegenheid de wisenten bezoeken door gebruik te maken van het Wisentenpad. Dit pad is geopend tussen 1 september en 1 maart, daarna sluit het pad in verband met het vogelbroedseizoen.

Van de huidige kudde zijn twintig wisenten in het Kraansvlak geboren. De overgrote meerderheid van deze nakomelingen zijn nakomelingen van een stier die in 2007 uit Polen is gehaald. Deze stier is vorig jaar overleden maar inmiddels in opgezette vorm teruggekeerd in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Begin juli werd in het bezoekerscentrum De Kennemerduinen in Overveen zijn terugkeer gevierd tijdens het Wisentenweekend.

Meer informatie over de wisenten is te vinden op www.wisenten.nl.