Wisenten onderweg naar Spanje

10-08-2015

Twee wisenten uit het Kraansvlak, het duingebied tussen Overveen en Zandvoort, zijn vandaag aan een reis begonnen met bestemming Spanje. De stieren gaan ieder naar een ander natuurgebied. Daar gaan ze met de aanwezige wisentkoeien een nieuwe groep vormen en zodoende werken aan het verbreden van de genetische basis van deze diersoort, die nog altijd op de Rode Lijst van bedreigde soorten staat.

Projectpartners PWN en ARK Natuurontwikkeling, verantwoordelijk voor het eerste wisentproject in Nederland (gestart in 2007), zijn erg verheugd dat zij nu op hun beurt in de gelegenheid zijn om dieren voor andere wisentgebieden beschikbaar te stellen. Vanaf de start van het Kraansvlak-project is één van de hoofddoelen geweest om een bijdrage te leveren aan het behoud van deze nog altijd bedreigde diersoort waarvan er wereldwijd zo’n 5000 bestaan. Met het verhuizen van de stieren naar twee startende wisentprojecten in Spanje, gaan er voor de eerste keer dieren vanuit de Nederlandse natuur naar andere natuurgebieden.

Image
Wisenten in de kraal op het Kraansvlak

Het transport van de stieren wordt verzorgd door Joep van de Vlasakker van Flaxfield Nature Consultancy, die zeer uitgebreide ervaring heeft met het verhuizen van wildlife waaronder wisenten. Deze organisatie werkt sinds 2012 samen met de Spaanse tak van het European Bison Conservation Centre (EBCC) aan de reintroductie van wisenten in Noord-Spanje. Eén stier uit het Kraansvlak gaat naar het gebied Atapuerca (ook bekend om de archeologische vondsten) in beheer bij Living Palaeolithic Association. Naast wisenten zijn hier (wilde) paarden en runderen aanwezig. De dieren krijgen hier in de toekomst een natuurgebied van circa 800 hectare tot hun beschikking. De andere stier verhuist naar een gebied beheerd door de Wild Fauna Museum Foundation, gelegen nabij het Cantabrisch Gebergte. Hier wordt gestart met een fokprogramma voor wisenten. In de nabije toekomst zal dit gebied voor de wisenten en andere herbivoren uitgroeien tot zo’n 500 hectare.

De stieren zijn zo goed als mogelijk voorbereid. Ze zijn opgevangen in een speciaal door PWN ontworpen kraal, de vaste dierenarts van het project heeft de gezondheid van de stieren onderzocht en ze zijn veelvuldig gemonitord door het wisentprojectteam. De Kraansvlakkudde telt na de verhuizing van de twee stieren 22 dieren. Dat is inclusief de vijf kalfjes die dit jaar geboren zijn.

De twee jonge stieren zijn zelf een aantal jaren geleden in het Kraansvlak geboren uit Poolse ouders, die deel uitmaakten van de startgroep in het Kraansvlak. Omdat zij verwant zijn aan een groot deel van de kudde in het duingebied, is het nu tijd om ze op een andere plek de gelegenheid te geven zelf een kudde te starten. PWN en ARK hopen dat de stieren net zo succesvol als hun vader zullen zijn, die voor veel nakomelingen in het Kraansvlak heeft gezorgd.