Zeldzame Cetti’s zanger ontdekt IJsselmonde

28-05-2015

Afgelopen maand werden in Klimaatbuffer IJsselmonde  twee verschillende Cetti’s zangers ontdekt. Deze zeldzame vogels broeden al wel een aantal jaren in de buitendijkse wilgenruigtes van IJsselmonde langs de Oude Maas. De Cetti’s zanger is een soort die profiteert van een warmer wordend klimaat met steeds vaker milde winters; een soort die juist in een klimaatbuffer thuishoort.

Image
Cetti's zanger Foto: Mark S. Jobling, Wikipedia

Klimaatvolger in een klimaatbuffer

De Cetti’s zanger is moeilijk te zien. Hij leeft verborgen in ruigtes met wilgen. Maar als hij zingt is de Cetti’s zanger niet te missen. Zijn explosieve zang werd deze maand op twee plekken in Klimaatbuffer IJsselmonde gehoord.

De Cetti’s zanger is een zangvogel die vanuit het zuiden opgerukt is naar Nederland. In Nederland verschenen de eerste Cetti’s zangers begin jaren zeventig. Maar ze verdwenen weer tijdens de strenge winter van 1978/1979. SOVON Vogelonderzoek meldt dat sinds 2005 de vogels zich opnieuw in grote getalen vestigen in de Delta. Het overgrote deel van de vele honderden vogels huist in de Biesbosch en in het noordelijk deel van de Delta.

Meer ruimte voor natuur, meer ruimte voor Cetti’s zangers

In buitendijkse natuurgebieden langs de Oude Maas op IJsselmonde broedden tegenwoordig jaarlijks Cetti’s zanger. Ze zijn bijvoorbeeld te horen op Klein Profijt of in de Carnisse Grienden. Nu blijkt dat ze ook de overstap hebben gemaakt naar binnendijks gebied. Zowel in de Zuidpolder bij Barendrecht als langs het riviertje de Koedood in Rhoon werden twee zingende mannetjes gehoord. Deze gebieden zijn onderdeel van Klimaatbuffer IJsselmonde.

Video URL
Klimaatbuffer IJsselmonde

Door klimaatverandering en een stijgende zeespiegel dreigt het water op IJsselmonde te verzilten en bovendien was het van niet al te beste kwaliteit. Klimaatbuffer IJsselmonde is een project waar schoon regenwater in natte tijden wordt vastgehouden. In droge tijden kan het worden gebruikt door de landbouw en via de Blauwe Verbinding stroomt dit schone water tot in de stadsparken van Rotterdam waarmee daar blauwalg wordt voorkomen. De wisselende waterstanden zorgen voor gevarieerde oevers met riet, wilgen en soms open slikjes. Een deel van het gebied is ingericht als natuur.

Deze natuur, die het hele jaar begraasd wordt, krijgt alle kans om zich vrij te ontwikkelen. Dit heeft als resultaat een landschap dat varieert van kort gegraasde bloemenweides, tot ruigtes en opgaand bos. En deze grote variatie trekt een groot aantal verschillende soorten planten en dieren aan, waaronder nu dus Cetti’s zangers. Een groot verschil met veel landbouwgebieden waar weinig ruigtes en natte wilgenbosjes te vinden zijn.

Kom zelf kijken

Wie zelf de Cetti’s zangers van IJsselmonde wil horen is welkom in het vrij toegankelijke natuurgebied langs de Koedood. Behalve Cetti’s zangers zingen hier ook roodborsttapuiten in de ruigtes en langs het water broeden watervogels. Bovendien vliegen er op een zonnige dag veel vlinders boven de bloeiende graslanden waar zelfs orchideeën bloeien.

Image
Klimaatbuffer IJsselmonde