20.000ste kind in de Leeuwense Waard

03-06-2016

In de Leeuwense Waard werd vorige week een feestje gevierd, nog net voordat het gebied vol liep en ontoegankelijk werd door de regen en hoge rivierafvoer. Tijdens een bijzondere veldles ontvingen K3Delta en ARK Natuurontwikkeling de twintigduizendste leerling! Bovendien was het bijzonder want het was Geoweek.

Image
Veldles Leeuwense Waard

De Leeuwense Waard is een van de eerste uiterwaarden langs de Waal waar een meestromende nevengeul werd gerealiseerd. Hier werd ooit zand gewonnen, nu wordt er slib geborgen door K3Delta. De natuur ontwikkelt zich op termijn rondom een waaier van geulen, onder begrazing van kuddes wilde paarden en runderen: koniks en rode geuzen.

Sinds 1996 worden hier veldlessen georganiseerd om kinderen, ouders en leerkrachten uit de omgeving te betrekken bij dit gebied. K3Delta is eigenaar van de Leeuwense Waard en financiert de veldlessen. Kinderen maken kennis met de natuur van de uiterwaarden en de rivier en beleven een wildernisavontuur dichtbij huis. Ze worden daarbij geïnformeerd over natuurontwikkeling, waterberging en rivierveiligheid en het werk van K3Delta. De veldlessen worden georganiseerd en begeleid door ARK Natuurontwikkeling.

Geoweek

Deze week was het Geoweek in Nederland. Deze hele week hebben 4400 leerlingen in hun eigen omgeving kennis kunnen maken met de praktijk van geo. Professionals uit de bodem-, water- en geo-informatiesector organiseerden een bedrijfsbezoek, veldwerk of gastles en deelden zo hun expertise. Door ‘zelf te doen’ ontdekken leerlingen de leuke en technische kanten van het vak aardrijkskunde en de beroepspraktijk van geografie. Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) organiseerde de GeoWeek dit jaar al voor de 10e keer.

K3Delta organiseerde in samenwerking met ARK ook een expeditie tijdens de Geoweek, en wel in de Leeuwense Waard. Groep 8 van de H.J. Piekschool in Wageningen kwam op bezoek. Deze groep enthousiaste leerlingen leerde deze ochtend alles over wat waterveiligheid en ruimte voor de rivier, vervuilde modder slim opbergen en natuurontwikkeling door water en begrazing met elkaar te maken hebben.

20.000 leerlingen

Dat de 20.000e leerling voor veldles in de Leeuwense Waard in aantocht was, wisten we al een tijdje. Dat het nu samenviel met het bezoek van de H.J. Piekschool uit Wageningen vanwege de Geoweek was een extra leuke bijkomstigheid! Omdat we natuurlijk niet één leerling uit deze groep wilden aanwijzen, werd de hele klas in het zonnetje gezet. De kinderen kregen namens K3Delta en ARK door projectleider Iwan Reerink van K3Delta een kompas uitgereikt om te gebruiken als ze op hun eigen ‘expeditie’ gaan, om te kunnen dwalen zonder richting te verliezen. Docente Gezina Jansen ontving het fotoboek ‘De levende Rivier – volg de rivier, de man en zijn kano’ van Ruben Smit, voor gebruik in de klas. Dit prachtige fotoboek geeft verslag van een zwerftocht door de natuur van het Nederlandse rivierengebied.

K3Delta en ARK Natuurontwikkeling houden ook koers, ze gaan vanzelfsprekend enthousiast door met het organiseren van veldlessen in de Leeuwense Waard.

Contactpersoon