Aan de slag voor aaseters

26-01-2016

Een completere natuur met ruimte voor dode grote dieren is waar Dood doet Leven naar streeft. De afgelopen jaren zijn er voorbeeldprojecten gestart en is onderzoek gedaan. Deze kennis en praktische handreikingen voor beheerders staan in een nieuwe brochure.

De afgelopen jaren zijn voorbeeldgebieden opgestart om te laten zien wat het terugbrengen of achterlaten van dode dieren in de natuur oplevert. In Limburg, maar ook elders. ARK Natuurontwikkeling werkt daarbij samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Het Limburgs Landschap, Limburgs Landschap vzw, PWN, maar ook met particuliere terreineigenaren en wildbeheerders. Dankzij deze samenwerking is de kennis van het belang van dode dieren in de natuur toegenomen en kan Dood doet Leven in de praktijk worden toegepast.

Net als bij het laten liggen van dood hout in de bossen, houdt een goed beheer in het kader van Dood doet Leven soms in om dode dieren te laten liggen. Talloze soorten kunnen zich er te goed aan doen.

Video URL
Dwaalfilm Aasetergemeenschap Dood doet Leven

Inmiddels is dood hout in onze natuur een algemeen begrip en verschijnsel. De natuur is daar completer van geworden. We hopen dat dit de komende jaren ook voor dode dieren in de natuur gaat gelden, de natuur is er in elk geval klaar voor.

De nieuwe brochure gaat in op de historische en huidige situatie, de ecologische waarde van grote dode dieren en beschrijft praktijksituaties om de aasetergemeenschap te herstellen uit Nederland, België en Duitsland. Daarbij komt ook opmerkelijk diergedrag van aaseters ter sprake.

De brochure beschrijft bovenal mogelijkheden voor natuur-, fauna- en wegbeheerders om daadwerkelijk een bijdrage te kunnen leveren aan het opnieuw leven inblazen van de aasetergemeenschap.

Om succesvol te zijn is overleg en samenwerking tussen verschillende partijen belangrijk. Niet alle mogelijkheden zijn overal toepasbaar of gewenst, maar ook met kleine stappen valt er een wereld te winnen. Samen aan de slag voor aaseters!

Betrekken van het publiek en natuurbeleving is een belangrijk aspect van Dood doet Leven. Dat kan met behulp van informatieborden in natuurgebieden, met excursies, maar ook door gebruik te maken van bestaande observatiehutten, natuurtheaters en nieuwe fotoschuilhutten.

We wensen een ieder veel leesplezier en enthousiasme om aan de slag te gaan.

De brochure is als pdf beschikbaar via deze link en bestaat uit een informatief gedeelte met achtergrondinformatie en een “aan de slag-gedeelte”.  

Een papieren versie van de brochure is te bestellen door een email te sturen naar info@ark.eu. Vermeld je adres en het aantal exemplaren dat je wil ontvangen.

Contactpersoon

Meer informatie

Downloads