Cofinanciering Zuid-Holland voor Haringvliet

06-04-2016

De regio Haringvliet wordt de komende jaren flink aangepakt en versterkt zodat het weer een trekpleister wordt voor mens, dier en plant. Dit komt ten goede aan de leefbaarheid en lokale economie op de Zuid-Hollandse eilanden en versterkt de relatie met Rotterdam en Drechtstreden. In een unieke samenwerking slaan de gemeenten van Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard, het Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta en de zes natuurorganisaties van het Droomfondsproject Haringvliet*, waaronder ARK Natuurontwikkeling, de handen ineen. Samen vormen zij de Landschapstafel Haringvliet die de komende jaren ruim 25 miljoen euro in de regio gaat investeren. Met 2 miljoen euro ondersteunt de provincie Zuid-Holland in 2016 de veelbelovende plannen om het Haringvliet in een stroomversnelling te brengen.

Image
Haringvliet

Het doel van de Zuid-Hollandse landschapstafels is samen met gebiedspartijen een integrale en wervende visie voor de landelijke gebieden in de provincie te ontwikkelen en vanuit langjarige samenwerkingsverbanden ook verantwoordelijkheid te dragen voor de uitvoering ervan. De provincie Zuid-Holland heeft aan de regio gevraagd om een Landschapstafel Haringvliet op te richten. Er zijn veel kansen waar deze Landschapstafel op inspeelt, zoals het op een kier gaan van de Haringvlietsluizen in 2018, maar ook het Droomfondsproject Haringvliet dat vanuit de Nationale Postcode Loterij een bijdrage van 13,5 miljoen euro heeft ontvangen.

Daan Markwat, wethouder van de gemeente Goeree-Overflakkee en voorzitter van de Landschapstafel Haringvliet: “De energie waarmee de Landschapstafel Haringvliet aan haar ambities werkt, heeft zijn eerste vruchten afgeworpen. We hebben de ambitie om structureel samen te werken en op basis van een veelbelovend programma tot 2019 ruim 25 miljoen euro in de regio te investeren. Het is geweldig dat de provincie onder leiding van gedeputeerde Han Weber voor 2016 deze eerste 2 miljoen ter beschikking stelt. Daarmee komen onze plannen in een stroomversnelling om van de regio Haringvliet een bruisend centrum te maken van unieke natuur, toerisme en deltamanagement.”

Ambitieus programma

De Landschapstafel Haringvliet heeft een ambitieus programma. Markwat: “We gaan langs de oevers van het Haringvliet van de drie Zuid-Hollandse eilanden investeringen doen om het Haringvliet beter beleefbaar, bereikbaar en toegankelijk te maken. Daarbij zetten we samen het Haringvliet met goede marketing en PR ‘op de kaart’ als aantrekkelijke regio om te wonen en recreëren. De basis van die aantrekkingskracht is het waardevolle cultureel erfgoed en de geweldige natuur in het gebied. Je kunt straks bijvoorbeeld vogels observeren vanuit een unieke vogelspiekkoepel. Tegelijkertijd versterken we de bijzondere biodiversiteit van onze delta en getijdennatuur.

Op de korte termijn staat een kwaliteitsimpuls van het Expostrand in Stellendam en directe omgeving op de planning, in samenwerking met onder andere Rijkswaterstaat. Daarnaast wordt de verdroging in de Korendijkse slikken tegen gegaan, een nieuw struinpad gecreëerd en de fietsroute ‘rondje Voorne-Putten’ afgemaakt. Een primeur is de pilot van de Waterbus die in de zomermaanden vanuit Rotterdam en Dordrecht rechtstreeks naar verschillende bestemmingen aan het Haringvliet gaat varen. Markwat: “Lokale ondernemers worden zoveel mogelijk betrokken bij onze plannen. Een voorbeeld daarvan zijn de schippers die de lokale veerverbindingen verzorgen en de historische vloot. Met de veerverbindingen en arrangementen zijn er voor hen kansen recreanten een mooie dag te bezorgen.”

Het programma wordt in de komende maanden verder uitgewerkt. De Landschapstafel wil bestaande initiatieven in het gebied verbinden en daarmee versterken. De partners in de landschapstafel gaan daarbij ook nadrukkelijk met andere organisaties samenwerken.

De partners in het Droomfondsproject Haringvliet zijn ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds. Met steun uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij werken de zes natuurorganisaties toe naar het moment dat de Haringvlietsluizen op een kier gaan. De ambitie is ruim baan voor de dynamiek van deltanatuur, trekvissen en –vogels waar mensen van kunnen genieten: haringvliet.nu.