De Maashorst bloeit

21-07-2016

Het Noord-Brabantse natuurgebied De Maashorst bloeit dit jaar uitbundig. Dit komt doordat er minder grote grazers dan in voorgaande jaren in het gebied zijn. Onder andere kwartels en grote aantallen vlinders profiteren hier van.

Image
Maashorst

‘Een groter natuurlijk hart, met meer ruimte voor natuurlijke processen en een wildere natuur’. Met dit plaatje in het hoofd, hebben de vier Maashorstgemeenten, Staatsbosbeheer, het Waterschap en ARK Natuurontwikkeling afspraken gemaakt over de inrichting en het beheer van De Maashorst. Het plan voor inrichting en beheer is vorig jaar door alle gemeenten vastgesteld. Dit betekende onder andere dat een grote kudde Schotse hooglanders plaats moest maken voor wisenten, Exmoor pony’s en Taurossen. Deze drie soorten grazers grazen sinds dit jaar in dit gebied en in veel lagere aantallen dan voorheen de hooglanders.

Het gevolg van de lagere aantallen grazers is opvallend.  In grote delen van de Maashorst bloeien veel meer grassen en bloemen en daarvan profiteren tal van soorten. Zo merken vogeltellers een opvallende groei van het aantal roepende kwartels in het begraasde gebied op, meer dan vijf territoria.

Image
Citroenpendelvlieg op Jacobskruiskruid

In de bloemenzeeën stikt het van de insecten. Bijen, zweefvliegen en vlinders zoals bruin en oranje zandoogje, groot en zwartsprietdikkopje, kleine vuurvlinder, bruin blauwtje, ze zijn dit jaar allemaal in grote aantallen aanwezig. Doordat het gebied niet gemaaid wordt, maar begraasd, zijn er tot laat in het jaar volop bloeiende planten te vinden voor deze en andere insecten.

Wie de bloemen- en insectenrijkdom zelf wil zien is van harte welkom in de Maashorst. Veel informatie over de Maashorst is te vinden op allemaalmaashorst.nl. Een goede startplaats voor een wandeling of fietstocht is Natuurcentrum de Maashorst.