Kevers op kadavers

07-10-2016

Tijdens de 1000-soortendag in 2012 - aangevuld met excursies in de afgelopen jaren - zijn enkele voorbeeldlocaties van Dood doet Leven in Nationaal Park De Meinweg onderzocht op het voorkomen van kevers. Meer dan 100 keversoorten van diverse groepen werden op aas aangetroffen. Daaronder waren ook enkele nieuwe en herontdekte soorten voor Limburg. Dat illustreert de waarde van aas voor de biodiversiteit en toont aan dat er nog veel te ontdekken valt.

Image
Dood doet Leven

In augustus is hierover een artikel van Ed Colijn van EIS Kenniscentrum Insecten in het Natuurhistorisch Maandblad verschenen. Het artikel geeft een fraai overzicht van de verschillende soorten kevers die worden aangetroffen op en onder kadavers en is een pleidooi voor natuur met mest én aas. Ook de september editie van het Zakenblad besteedt aandacht aan Dood doet Leven en de positieve uitwerking van het laten liggen van kadavers op het functioneren van de natuur.

Contactpersoon