Knoflookpad op eigen poten in Brabants-Limburgs grensgebied

12-07-2016

Voor het derde en laatste jaar op rij zet ARK Natuurontwikkeling knoflookpadden uit in het Kempen~Broek. Deze keer gaat het om zo’n 500 knoflookpadlarven. ARK werkt met subsidie van de provincie Limburg aan de ontwikkeling van natuur en landbouw in het Kempen~Broek. Door natuurgebieden aanéén te sluiten ontstaat nieuw leefgebied voor onder andere de knoflookpad. Als zetje in de rug worden in verschillende gebieden larven uitgezet. Deze week vinden de laatste uitzettingen plaats en gaat de natuur weer op eigen benen verder.

In het voorjaar van 2016 werden al ruim 1.800 knoflookpadlarven losgelaten in Brabant-Limburgs grensgebied. In 2014 en 2015 werden respectievelijk 1.600 en 700 larven uitgezet, onder andere in natuurgebied Loozerheide tussen Budel en Weert. De knoflookpad is een zeldzame soort die nog maar op enkele plekken in Noord-Brabant en Limburg voorkomt. Met de herintroductie keert dit dier niet alleen terug in het Kempen~Broek, maar werkt ARK ook aan het herstel van een populatie in een veel groter gebied.

Kempen~Broek walhalla voor knoflookpad

Kenmerkend voor het Kempen~Broek én voor het favoriete leefgebied van de knoflookpad is dat het zowel gortdroog als kletsnat is. Op korte afstand van elkaar komen open zandige graslandjes en grote voedselrijke moerassen voor. Met de ontwikkeling van nieuwe natuur door ARK is het aantal plekken met overgangen van nat naar droog flink toegenomen. Zoals op de Loozerheide, in de Krang of op de Stramprooierheide. Daar worden de knoflookpadlarven dan ook uitgezet. Samen met nog bestaande vindplaatsen ontstaat zo weer een keten van leefgebieden voor dit amfibie. In aangrenzend Brabant komt de knoflookpad nog voor in de buurt van Gastel, en iets verder weg bij Deurne en Veldhoven.

Image
Uitzetten Knoflookpad

De rol van begrazing

Grazers houden de natuurgebieden in het Kempen~Broek open: de runderen zorgen voor stierenkuilen en korte moerasvegetaties. Wilde paarden zorgen met hun graasgedrag, getrappel en het nemen van stofbaden voor een loszandige bodemstructuur waarin de knoflookpad zich makkelijk kan verbergen. Grote voedselrijke moerassen zijn nodig voor het opgroeien van de paddenvissen.

In het kielzog van de knoflookpad…

… volgen talloze andere soorten die profiteren van natuurontwikkeling in het Kempen~Broek. Zo wordt het natte leefgebied van de knoflookpad bevolkt door grote aantallen andere amfibieën en libellen. In het droge leefgebied leven talloze insecten zoals hagedissen, zandloopkevers en er
groeien akker- en driekleurige viooltjes waarvan kleine parelmoervlinders profiteren. De knoflookpad is een van de symbolen voor goed functionerende, zelfstandige natuur in het Kempen~Broek.
De uit te zetten knoflookpadden komen oorspronkelijk uit verschillende Nederlandse natuurgebieden. Door ze onder gecontroleerde omstandigheden op te kweken wordt de overleving in de eerste kwetsbare maanden vergroot. Daarnaast zorgt uitwisseling tussen verschillende populaties voor een genetisch sterkere basis. De wetenschappelijke begeleiding is in handen van Bureau Natuurbalans uit Nijmegen, als afvaardiging van de Projectgroep Knoflookpad Nederland.