Meer veldlessen op de Zandmotor

26-01-2016

Opnieuw worden er dit jaar veldlessen gegeven op de Zandmotor bij Ter Heijde. Basisscholieren maken er kennis met de dynamiek van de kust en met Bouwen met Natuur. De veldlessen worden uitgevoerd door ARK Natuurontwikkeling in opdracht van provincie Zuid-Holland.

De Zandmotor is een goed voorbeeld van het zogenaamde bouwen met de natuur. Deze werkwijze biedt ruimte voor natuurlijke processen waar deze voorheen juist werden ingetoomd. Beide ten behoeve van kustveiligheid. Veel plant- en diersoorten profiteren van deze ontwikkeling.

Image
Zandmotor

Dit jaar wordt er gevolg gegeven aan de veldlessen van 2015. Scholen uit het naastgelegen Den Haag en het Westland worden uitgenodigd het gebied te komen ontdekken en te beleven. Het aantal buitenlessen wordt dit jaar verdubbeld naar 40. Deze worden door ARK georganiseerd en begeleid in opdracht van de provincie Zuid-Holland.

Het beleven van de zandmotor is het beleven dan een dynamische zandkust met de typische soorten die er hun thuis hebben. Zoals planten die thuis zijn in zilte omstandigheden met weinig voedsel en bestand tegen striemend zand en brandende zon. Of vogels die de vloedlijn afstruinen naar voedsel of met een duik in zee een visje proberen te bemachtigen.

De zandmotor blijft in beweging. Deze maand is er een nieuwe geul ontstaan die de lagune met de zee verbindt. De oude geul is verzand. Aan de zuidzijde is een tijdelijk meertje ontstaan naast het bestaande meer en de lagune in het noorden.