Rotterdammers pakken rol in natuurontwikkeling

20-12-2016

Op 14 en 15 december gingen betrokkenen uit de coalitie Rivier als Getijdenpark, waaronder ARK, in gesprek met bewoners en gebruikers van Polder de Esch en het Eiland van Brienenoord. Beide gebieden liggen in het hart van Rotterdam aan de oevers van de Nieuwe Maas. Het gesprek ging over de vraag of en hoe getijdennatuur recreatieve én natuurwinst kan opleveren in beide gebieden. De twee avonden hebben een mooi resultaat opgeleverd. De bewoners rond Polder de Esch gaan de komende weken aan de slag om te beschrijven welke winst zij zien. Op het Eiland van Brienenoord vielen de eerste schetsen voor nieuwe getijdennatuur bijzonder in de smaak.

Betrokken bewoners Polder de Esch

De bijeenkomst over Polder de Esch werd goed bezocht door omringende bewoners. Op dit moment lijkt er weinig draagvlak voor het volledig toelaten van getijde in de Esch, omdat daarmee een fors deel van het gebied bij vloed onder water zal staan. Ook moet de dijk rondom het gebied dan flink opgehoogd worden. Daarom hebben de initiatiefnemers van Rivier als Getijdenpark aangegeven pas op de plaats te maken. En het initiatief bij de bewoners te laten. Bewoners pakken die handschoen op en organiseren zich nu om de problemen en kansen die zich voor doen in de Esch onder de loep te nemen. De partners van Rivier als Getijdenpark zijn beschikbaar om de planvorming te ondersteunen. ARK kan een rol spelen in het in kaart te brengen van de huidige natuurwaarden van het gebied en van de toekomstige kansen om natuurrijkdom en -beleefbaarheid te vergroten, bijvoorbeeld door getijde toe te laten.

Image
Eiland van Brienenoord

Enthousiasme op Eiland van Brienenoord

De aanwezigen op de bijeenkomst in de kantine van de Volkstuinvereniging Van Brienenoord waren enthousiast over voorbeeldschetsen die op initiatief van het Wereld Natuur Fonds, Rijkswaterstaat, gemeente Rotterdam en ARK zijn gemaakt. De schetsen verbeeldden ideeën voor de aanleg van meer getijdennatuur langs de randen van het eiland, de mogelijke verplaatsing van de toegangsbrug en het op de Maas aansluiten van het voormalig bouwdok op de westpunt. Zelfs een verbinding tussen het bouwdok en het Zuiddiepje is mogelijk. De initiatiefnemers gaan nu met nog meer energie aan de slag gaan om de plannen uit te werken. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de inbreng van bewoners deze avond: bijvoorbeeld over de gevolgen van een eventuele stadsbrug, de plannen voor het nieuwe Feyenoordstation langs de oever van de Nieuwe Maas, het vergroten van de veiligheid op het eiland en de wens tot een goede (vaar-)verbinding met de noordoever.

Rivier als Getijdenpark

Rivier als Getijdenpark brengt natuur terug langs de oevers van de Nieuwe Maas in Rotterdam. Rotterdam is daarmee koploper op het vlak van nieuwe natuur in de stad en van klimaatadaptatie. De nieuwe getijdennatuur brengt verkoeling tijdens de lange, hete zomers die hitte-eiland Rotterdam te wachten staan. De adem van eb en vloed trekt planten, vissen en vogels die op de grens van zoet en zout leven. Steur, zalm en paling maken gebruik van de Nieuwe Maas, als de toegangspoort tot Europa. Boven water pikken lepelaar, steltlopers en ijsvogel hun graantje mee. De nieuwe natuur biedt Rotterdammers de kans te hengelen, wandelen en picknicken langs de groene oevers van ‘hun’ Nieuwe Maas. Rivier als Getijdenpark maakt de kwaliteiten van het leven in een delta zichtbaar en beleefbaar voor tienduizenden inwoners van deze wereldhavenstad.