Samenwerking Eiland van Weert officieel bekrachtigd

19-04-2016

Op 15 april hebben de gemeente Weert, LLTB en ARK hun samenwerking in het project Eiland van Weert officieel bekrachtigd. Met de uitvoering van dit project wordt de regio Weert klimaatbestendiger gemaakt. Het landschap kan overvloedig regenwater goed opvangen, en in tijden van droogte dit kostbare water weer benutten. ARK Natuurontwikkeling is trekker van het project.

In de bovenloop van de Tungelroyse Beek en rond het Weerterbos worden klimaatbuffers gerealiseerd in de vorm van natuurgebieden die overtollig regenwater opvangen en vasthouden. Dit voorkomt wateroverlast voor bewoners benedenstrooms. Daarnaast trekt de waterrijkdom van een dergelijke klimaatbuffer allerlei bijzondere planten, vogels en amfibieën aan. De gemeente Weert zal het stedelijk water rond Stramproy gaan bufferen. Dit nieuwe landschap vormt dan tegelijkertijd een mooi uitloopgebied naar de natuur van het GrensPark Kempen~Broek. De LLTB zal op 80 hectare landbouwgrond peil gestuurde drainage realiseren, zodat ook hier water langer vastgehouden wordt. Daarnaast wordt nog een hele reeks kleinere verbeteringen in het landschap doorgevoerd. In totaal wordt voor 7,35 miljoen euro in het landschap geïnvesteerd. De uitvoering loopt tot 1 juli 2017.

Image
Klimaatbuffer

Eiland van Weert is een project van de provincie Limburg in het kader van het Deltaplan Hoge Zandgronden. Dit Deltaplan is onderdeel van het Nationale Deltaprogramma Zoetwater, waarin maatregelen in de Nederlandse grote wateren en in de regionale wateren worden genomen om overlast te voorkomen In het project Eiland van Weert werken LLTB, gemeente Weert en ARK Natuurontwikkeling samen. Waterschap Peel en Maasvallei, gemeente Nederweert, Natuurmonumenten, Limburgs Landschap, de Bosgroep en Vlaamse partners worden ook bij het project betrokken, maar voeren geen maatregelen in het gebied uit. Zo is onder andere afgesproken dat alle partijen bijdragen aan klimaatadaptatie.

Contactpersoon