Verplaatsing industrie goed voor natuur en werkgelegenheid

22-01-2016

Op 22 januari 2016 is de overdracht van gronden van Straalbedrijf Cuijpers in Weert naar ARK Natuurontwikkeling gerealiseerd. De gronden worden deels natuurgebied en het straalbedrijf krijgt een nieuwe locatie op het industrieterrein in Weert. Hiermee worden 180 arbeidsplaatsen behouden voor Weert.

Image
Kavelruil Cuijpers, foto bob Luijks

Al twintig jaar wordt in het Kempen~Broek getracht Straalbedrijf Cuijpers  te verplaatsen naar een toekomstbestendige bedrijfslocatie. Met het passeren van de akte bij de notaris op 22 januari is de overdracht van de gronden van Straalbedrijf Cuijpers naar ARK Natuurontwikkeling een feit geworden. Hierdoor blijft het bedrijf voor Weert behouden en ontstaat ruimte voor natuur en waterbuffering. De verplaatsing is mogelijk geworden dankzij goede samenwerking tussen het bedrijf Cuijpers, rentmeester van Soest BV, ARK Natuurontwikkeling, de provincie Limburg en de gemeente Weert. De verplaatsing maakt de weg vrij voor verdere ontwikkeling van natuur- en recreatiegebied Weert - Cranendonck. Zo wordt als eerste de oude locatie van het straalbedrijf ingericht voor recreatie en nieuwe natuur.

Image
Straalbedrijf Cuijpers

Over de verplaatsing van de onderneming werd ruim twintig jaar onderhandeld.  Uiteindelijk heeft ARK Natuurontwikkeling met alle betrokken partijen een akkoord bereikt waar verplaatsing van het straalbedrijf een belangrijk onderdeel van is.

Dankzij uitplaatsing van het bedrijf, dat midden in de natuur bij de kruispeel ligt, kan het terrein worden gesaneerd en grotendeels worden ingericht als natuurgebied. Deze natuur gaat onderdeel uitmaken van een belangrijke verbindingszone. Daarnaast ontstaat er ruimte voor waterberging langs de Tungelroysche Beek. In het nieuwe natuurgebied zijn bezoekers straks van harte welkom.

In de loop van 2016 zal Straalbedrijf Cuijpers verhuizen en zal een start worden gemaakt met de inrichting van het vrijgekomen gebied.

Contactpersoon