Begrazing Maashorst weer wat completer

08-12-2017

Op 6 december zijn zes taurossen naar de vangwei in begrazingsgebied Kanonsberg/Munse Heide gebracht. Op korte termijn komt daar nog een groepje taurossen bij. Daarna worden de dieren losgelaten uit de vangwei en kunnen ze de Kanonsberg en Munse Heide gaan begrazen. Later deze winter zal de kudde in dit gebied verder worden uitgebreid.

Kanonsberg/Munse Heide wordt al begraasd door vier Exmoor pony’s. De taurossen zijn geselecteerd op gezondheid, geslacht, leeftijd en op geschikt gedrag voor een gebied waar mensen wandelen, fietsen en paardrijden. Ze vormen op die manier de basis voor een goede ontwikkeling van een kudde. Voorheen werden Kanonsberg en Munse Heide begraasd door Schotse hooglanders. Om meer biodiversiteit te bereiken is gekozen voor de combinatie van Exmoor pony’s, taurossen en wisenten. De wisenten verblijven tot en met 2020 in het wisentbegrazingsgebied. De taurossen worden door ARK Natuurontwikkeling samen met Stichting Taurus en FREE Nature naar de Maashorst gebracht.

Later deze winter wordt ook gestart met de begrazing van ’t Mun door taurossen. In dit gebied, dat De Maashorst en Herperduin met elkaar verbindt, leven nu nog geen grazers, maar het gebied is hard aan begrazing toe. Vanuit het verbindingsgebied kunnen de taurossen straks al wel de natuurbruggen op lopen, maar een raster voorkomt voorlopig een echte oversteek naar Herperduin of de zuidkant van De Maashorst. De dieren moeten eerst zorgen dat ’t Mun goed begraasd wordt. Bovendien wennen ze zo aan het gebied.

Contactpersoon