Beschuit met muisjes: vijf wisentkalfjes op de Maashorst!

07-06-2017

In het Pinksterweekeinde zijn nog twee wisentkalfjes geboren op de Maashorst. Dat meldt ARK Natuurontwikkeling. Begin mei waren al drie wisentkalfjes geboren in het wengebied. Met de volwassen dieren erbij grazen er nu vijftien wisenten in het gebied. Om dit heuglijke feit te vieren, delen Maashorstrangers vrijdag 9 juni om 12.00 uur beschuit met muisjes uit aan voorbijgangers. Dat doen ze bij de uitkijkheuvel langs het wisentwengebied, aan de Udense dreef te Uden.

De eerste weken van hun leven blijven de kalfjes dichtbij hun moeder. Het moederinstinct is bij wisenten erg groot en moeders geven dan ook veel aandacht aan hun jonge kroost. Op de Maashorst is te zien dat de koeien met hun kalfjes vaak in de beschutting van het bos verblijven. Als ze wat groter zijn blijven de kalfjes veel bij elkaar, ze groeiden samen op en vertonen veel sociaal en speels gedrag onder elkaar. Er zijn altijd een of meer volwassen dieren in de kudde die op ze letten.   

Bedreigde diersoort

De wisent is het grootste landzoogdier in Europa. Door jacht verdween de wisent in 1927 uit het wild en bleven er slechts 54 dieren over in gevangenschap. Gelukkig kon worden voorkomen dat de wisent uitstierf. De wereldpopulatie bestaat nu uit meer dan 6.000 wisenten, waarvan er ongeveer 4.000 in het wild of binnen een omrasterd natuurgebied leven. De geboorte van wisenten op de Maashorst draagt dan ook bij aan de instandhouding van deze diersoort. Net als de wisenten die leven op de Veluwe (sinds 2016) en in het Kraansvlak in de Kennemerduinen (sinds 2007).

Rol van de wisenten voor de natuur op de Maashorst

Door hun graas- en leefgedrag zorgen wisenten voor de gewenste natuurontwikkeling, samen met de taurossen en Exmoorpony’s. Daardoor hoeft het natuurbeheer straks nauwelijks meer met machines gedaan te worden. De grote grazers zorgen dat het bos en open veld niet dichtgroeien.  Omdat ze de grassen opeten, ontstaat er ruimte voor de terugkeer van andere plantensoorten. Dat zorgt voor meer variatie. Ze eten weinig bloemen. Daardoor zie je meer bloemen in het begrazingsgebied. Als er meer bloemen zijn, komen er meer insecten en dus ook meer vogels.

Gaan zien

Na een geslaagde proef-open dag in het wisentwengebied, kunnen recreanten op zaterdag 1 juli tussen 14.00 en 16.30 uur en op zondag 9 juli tussen 11.00 en 13.30 uur zelfstandig het wisentwengebied bezoeken. Maashorstrangers laten de bezoekers het wengebied binnen bij twee voetgangerspoortjes. Bezoekers kunnen dan alleen of in kleine groepjes het gebied in lopen (zonder hond). In de buurt van de wisentkudde zijn Maashorstrangers aanwezig.

Het ene voetgangerspoortje is dat in het raster langs de Zevenhuizerweg te Uden. Dat is te bereiken door deze weg af te fietsen of te lopen. Na het passeren van de openstaande poort is even verderop het voetgangerspoortje. Het andere voetgangerspoortje bevindt zich in het raster langs de Udense Dreef te Uden, ter hoogte van de uitkijkheuvel.

Verder is het wisentwengebied toegankelijk tijdens excursies van Natuurcentrum De Maashorst [www.natuurcentrumdemaashorst.nl/agenda].

Een groot deel van het wengebied is ook goed te overzien vanaf het fiets- en wandelpad aan de Udense Dreef te Uden.

 

 

Contactpersoon