Bevers in de Koedood

18-01-2017

Waar natuurliefhebbers al tijden op hoopten, is bewaarheid: aan de oevers van de Koedood tussen de A15 en de Rhoonse Baan zijn bevervraatsporen ontdekt! Ook in het natuurgebied ‘de schil’ bij de Rode Boog zijn verse beversporen ontdekt. Zover binnendijks zijn bevers tot op heden niet geweest. Sinds 2010 heeft ARK Natuurontwikkeling - in samenwerking met en steun van diverse partners en partijen waaronder het Wereld Natuur Fonds - hard gewerkt om in de Koedood - op de grens van Rotterdam en Albrandswaard - een klimaatbuffer te realiseren. De komst van de bever is een kroon op dit werk.

Image
Bevervraat langs de Koedood. Foto: Niels Godijn

Dat bevers het goed doen langs de Oude Maas is al een tijdje bekend. Er zijn diverse beverburchten gevonden in de Carnisse Grienden, Klein Profijt, de Rhoonse Grienden en op de Beerenplaat bij Spijkenisse. In de Visserijgriend van Hoogvliet en het meer noordelijk gelegen Ruigeplaatbos worden al enige jaren bevervraatsporen gezien.

Natuurlijke klimaatbuffers zijn gebieden waarin extra (regen)water kan worden opgevangen (gebufferd), dat vervolgens in drogere periodes weer vrijkomt. Bij voldoende bergend oppervlak hoeft er met dit proces geen water van buitenaf, dat vaak van een slechtere kwaliteit is, te worden ingelaten. Naast ruimte voor water krijgt de natuur de vrije hand en kunnen riet en ruigtes zich spontaan ontwikkelen. Zangvogels, insecten en kleine zoogdieren vinden in klimaatbuffers rust en ruimte om zich te vestigen, wat voor het publiek volop kansen biedt om hiervan te genieten.

Met het oog op de toekomst, met een stijgende zeespiegel en daardoor verziltende rivieren, is langs de oevers van het riviertje de Koedood op IJsselmonde ruimte gemaakt voor natuurlijke waterberging. Zo kan IJsselmonde op termijn onafhankelijk raken van de inlaat van zilt rivierwater. De natuur kan hier sindsdien ongestoord haar gang gaan. In dit laaggelegen, voedselrijke deltagebied ziet de vegetatie van riet en wilg al snel zijn kans schoon. En laten die wilgen nu net het favoriete kostje zijn van bevers! De aantrekkingskracht van een robuust, voedselrijk en rustig gebied is blijkbaar toch de grote verleiding geweest voor dit oer-Hollandse, grote knaagdier om zijn territorium uit te breiden naar de klimaatbuffer IJsselmonde. Wat een fantastisch resultaat van een slim stukje natuurinrichting!