BLOG: Geboorte

13-03-2017

Natuurliefhebbers lopen wekelijks door het GrensPark Kempen~Broek bij Weert. In een serie weblogs vertellen ze wat ze allemaal tegenkomen en meemaken. In het Kempen~Broek zet ARK in opdracht van de Provincie Limburg nieuwe stappen om losse natuurgebieden met elkaar te verbinden en waardevol water daarbinnen beter vast te houden. Dit keer een weblog van vrijwilliger Theo van der Heijden.

Geboorte

Tijdens mijn vrijwilligerswerk bij FREE Nature (toezicht op Tauros runderen en paarden in Kempen~Broek), kom ik regelmatig situaties tegen die mij een groter respect voor deze dieren geeft. Bijvoorbeeld als een koe drachtig is en een kalfje krijgt, blijft dat een bijzondere ervaring.

Runderen zijn echte kudde dieren, dus zijn meestal bij elkaar. Of er moet iets bijzonders aan de hand zijn als een dier dat verstoten wordt, een geboorte of een zwak dier. Een drachtige koe bijvoorbeeld, zondert zich vaker af van de kudde tegen het moment dat het moet kalven. Ze zoekt een stil plekje, soms midden in het gebied, maar ook tussen struiken en hoge gewassen.

Image
Een pas geboren kalf maakt kennis met de kudde. Foto: Theo van der Heijden

De kudde Taurossen houdt zich verbazend rustig en afzijdig. De koe kalft en nadat het kalf schoongelikt is en gedronken heeft, loopt moederkoe met haar kalf richting kudde. Dan vindt er echt een kennismaking plaats tussen het pasgeboren kalf en de kudde, waarbij de opwinding goed te merken is. Er wordt uitgebreid gesnuffeld en gelikt onder toeziend oog van de moeder. Na tien minuten vindt ze het genoeg en roept het kalf, dat zich dan weer bij moeder voegt. Daarna gaat het leven gewoon weer door. De gehele kudde Taurossen gaat weer zijn weg samen met  het kalf en graast verder of er nooit iets gebeurd is. Vreemd genoeg, of misschien helemaal niet vreemd, telkens ongeveer eenzelfde ritueel.

Naast het feit, dat deze kuddes het natuurgebied op een natuurlijke manier begrazen zodat het niet helemaal dichtgroeit, is het sociale gedrag van zo’n kudde Taurossen mooi om te zien. Met respect, begrip en enige afstand kan iedereen hiervan genieten.

Theo van der Heijden