Damdoorbraak verbindt Waal met Millingerwaard

31-05-2017

Vandaag bereikt de waterveiligheid van de Waal én de natuurontwikkeling ten oosten van Nijmegen een mijlpaal. Rond het middaguur heeft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken met een graafmachine een grote dam bij de Waal doorbroken. Door de damdoorbraak kan rivierwater vrij een nieuw gegraven drie kilometer lange stroombaangeul het natuurgebied Millingerwaard van Staatsbosbeheer instromen. De wilde riviernatuur is hier van ongekende internationale kwaliteit, met een soortenrijkdom die enorm toeneemt, zowel op het land als in het water.

Daling waterstand

In het gebied zijn vijf kwelgeulen gegraven. Die zorgen niet alleen voor bijzondere kwelnatuur, maar stromen mee met de rivier als het water hoog staat, net als de stroombaangeul. Zo kan de Waal aan het begin van de Nederlandse delta het extra wateraanbod snel afvoeren. Bij hoogwater daalt hierdoor de waterstand in de Waal met maar liefst zes centimeter. Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland werken intensief samen om hier riviernatuur en maatschappelijke opgaven als waterveiligheid en klimaatverandering hand in hand te laten gaan. Daarnaast wordt met de opbrengst van de afgegraven grond het project ook nog eens deels gefinancierd. Ook bijzonder is dat hiervoor een grote zand- en grindhandel uit het gebied is verplaatst.

Image
Konikpaarden in de Millingerwaardr

ARK en de Millingerwaard

De Millingerwaard is een van de oudste natuurontwikkelingsgebieden langs de Waal. In 1991 startte ARK er een allereerste voorbeeldgebiedje. In 1992 werd het gebied een voorbeeldgebied voor het Wereld Natuur Fonds. Vanaf 1993 werkte ARK samen met Staatsbosbeheer, Wereld Natuurfonds, Dienst Landelijk Gebied en kleiwinners. Deze samenwerking zorgde voor een snelle transformatie van landbouwgebied naar natuurgebied. In korte tijd heeft het gebied zich ontwikkeld tot een ongeëvenaard veelzijdig natuurgebied. Voor ARK is de Millingerwaard nog steeds een belangrijk voorbeeldgebied voor vergelijkbare gebieden in binnen- en buitenland.

Gelderse Poort

De Millingerwaard is onderdeel van natuurgebied de Gelderse Poort van Staatsbosbeheer, dat loopt van de Duitse grens tot iets voorbij Nijmegen. Het is een icoon van Nederlandse riviernatuur. Hier kreeg een kwart eeuw geleden - als een van de eerste in Nederland - herstel van riviernatuur buitendijks vorm. Toen groeide hier nog maïs en graasde er melkvee. Nu zijn er rivierduinen en moerasbossen en leven er kuddes wilde paarden, koeien en bevers. En laat de zeearend zich regelmatig zien.