De Maashorst, het 'oergebied' in Brabant

13-09-2017

De Maashorst is gestart met de promotie van De Maashorst als hét oergebied in Brabant. Met de wilde natuur met onder andere wisenten, taurossen en Exmoor pony’s, unieke wijstgronden en bijzondere cultuurhistorie wordt de Maashorst op de kaart gezet en iedereen uitgenodigd om dat te beleven.

De bezoekerswebsite en facebookpagina van Bezoek de Maashorst hebben hiervoor een nieuw jasje gekregen.

Video URL
Video Bezoek de Maashorst

Op 7 en 8 oktober is in de Maashorst het Oerweekend, een weekend vol activiteiten in de natuur. Op 7 oktober tussen 10 en 12 uur is ook het wisentengebied geopend voor publiek. Meer infrmatie daarover vind je hier.

ARK Natuurontwikkeling werkt in de Maashorst aan ontwikkeling van nieuwe natuur, verzorgt er veldlessen en zorgt voor het beheer met grote grazers. ARK ontwikkelt natuur waar natuurlijke processen zoveel als mogelijk de ruimte krijgen en waar de mens als bezoeker van het natuurgebied welkom is. Dat deze natuur appelleert aan een oergevoel of wordt bestempeld als oernatuur kunnen wij wel begrijpen, al zullen wij het niet zo noemen.

 

Contactpersoon