Edelherten over de snelweg A2

28-05-2017

De edelherten die begin maart in Brabant zijn teruggekeerd maken veel gebruik van het ecoduct over de snelweg A2 in het edelhertengebied tussen Best en Liempde. Naast de 13 edelherten die door Brabants Landschap en ARK zijn uitgezet, laten ook andere dieren als dassen en reeën zich regelmatig zien op de natuurbrug die de natuurgebieden de Scheeken en de Mortelen met elkaar verbindt.

GPS-zenders

Op 6 maart zijn 9 hindes en 4 edelherten uitgezet in Het Groene Woud. Edelherten horen oorspronkelijk thuis in de Brabantse natuur en zijn zelfs een onmisbare schakel door hun rol als grote planteneter. Het edelhertengebied is een 300 hectare groot omheind gebied aan weerszijden van de snelweg A2 tussen Eindhoven en ’s-Hertogenbosch. Vier edelherten dragen een GPS-halsband die elk uur de locatie van de dieren registreert. Hierdoor kan worden onderzocht waar de dieren zijn, hoe ze het gebied gebruiken, wanneer ze actief zijn en of ze elkaar opzoeken of mijden. Ook hangen in het gebied wildcamera’s voor extra observaties.

Image
Zenderkaart met posities edelherten

Zenderonderzoek

Het zenderonderzoek laat zien dat de dieren hun nieuwe gebied de eerste twee weken uitgebreid hebben verkend. Ook lijken de herten en de hindes in aparte groepen te leven in het gebied. De hindes zijn meestal bij elkaar als een echte hindegroep, terwijl de twee spitsers of jaarling herten afwisselend bij de hindes en de twee oudere herten te vinden zijn. Hoewel de groepen verschillende voorkeuren voor delen van het gebied hebben, komen ze elkaar uiteraard af en toe tegen. Een week nadat het ecoduct over de A2 voor de edelherten werd opengezet, staken de dieren voor de eerste keer over. Sindsdien maken beide groepen regelmatig gebruik van de passage.

Druk op de overgang

Niet alleen de edelherten gebruiken de natuurbrug tussen de Scheeken en de Mortelen die in 2005 werd aangelegd. Ook allerlei soorten insecten, dassen, kamsalamanders, steenmarters en vlinders zoals de kleine ijsvogelvlinder. Sommige dieren steken er niet alleen over, maar hebben er zelfs hun leefgebied van gemaakt. Om de dieren te verleiden de oversteek te maken is de verbinding vijftig meter breed en zo ingericht dat er voldoende beschutting is. Camera’s op het ecoduct laten zien hoe de natuur zijn weg vindt:

Video URL
Oversteek van edelherten en andere dieren vastgelegd op wildcamera

Natuurbrug over het spoor

Het ecoduct over de snelweg A2 zal niet de enige verbinding blijven voor de edelherten. Om mogelijk te maken dat de edelherten in meer delen van Het Groene Woud hun rol als grote grazer kunnen vervullen, treffen overheden, natuurorganisaties en andere organisaties diverse voorbereidingen.

Een van de belangrijkste is de aanleg van een ecoduct over de spoorlijn tussen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven die zorgt voor een nog verdere verbinding met natuurgebied de Mortelen van Brabants Landschap. Deze natuurbrug, die in opdracht van ProRail gebouwd wordt, zorgt dat groot en klein wild veilig kan oversteken. Deze nieuwe natuurbrug krijgt net als de brug over de A2 een breedte van 50 meter.

Image
Toekomstimpressie spoorwegecoduct de Mortelen. Beeld: ProRail.