Getijdenparken in de Metro: De Chinese wolhandkrab in de Groene Poort Zuid

30-11-2017

In de Metro is de komende weken aandacht voor bijzondere getijdennatuur in Rotterdam. Natuur met bijzondere planten en dieren die leven in en nabij de Nieuwe Maas en laten zien wat de betekenis is van de delta, waar de rivier de zee ontmoet. Door de werking van eb en vloed ontstaat langs de rivieroever getijdennatuur met dieren en planten die daarbij horen. Rivier als Getijdenpark wil Rotterdammers deze getijdennatuur laten ervaren en organiseert struintochten op verschillende getijdenparken in de regio Rotterdam. In dit tweede deel staat de Chinese wolhandkrab centraal.

Zoek de Chinese wolhandkrab

Een wolhandkrab herken je direct aan het harige ‘vachtje’ aan de scharen. Dat verklaart de naam. Ooit is het diertje meegelift in ballasttanks van schepen uit Azië. Nu is het een algemeen voorkomende soort. Overdag verblijven ze in zelf gegraven holen langs de oevers. 's Nachts gaan ze op jacht en eten van alles: plantenresten, insectenlarven, slakjes en kreeftjes.

Zoet of zout

De wolhandkrab leeft vooral in zoet water, maar om te paren en eieren af te zetten is zout water nodig. Bij de trek kan wel 12-18 km per nacht afgelegd worden. De paring vindt plaats in de getijdenzone, waarna de mannetjes sterven. De vrouwtjes trekken de zee in en leggen in het voorjaar 250.000 tot 1.000.000 eitjes, waarna ook zij sterven. De jonge krabbetjes zoeken het zoete water stroomopwaarts op en leggen wel 1 tot 3 kilometer per dag af. Oud worden ze ook: soms wel 5 jaar.

Groene Poort Zuid

Bij Groene Poort Zuid worden over een lengte van 5 km zogenaamde ‘langsdammen’ geplaatst, parallel aan de oever tussen de bestaande kribben. Deze langsdammen, gemaakt van schoon sloopmateriaal uit de stad en de haven, zorgen voor luwtes tussen de oever en de vaarweg: plekken waar ‘slikken’ ontstaan. Deze overstromingsgebiedjes tussen land en water zijn niet alleen ideale rustplekken voor trekvissen en steltlopers, maar ook voor de wolhandkrab.

Samenwerking

Bij Rivier als Getijdenpark werken 16 partnerorganisaties samen om de getijdennatuur te versterken. LIFE financiering van de EU maakt de getijdenparken mede mogelijk. Meer weten? www.rotterdam.nl/getijdenparken

Meedoen met een struintocht?

Wil je zelf getijdennatuur ontdekken? Dat kan! ARK Natuurontwikkeling organiseert namens de partners op 28 december een struintocht in de Groene Poort Zuid.

Aanmelden voor de excursie kan hier.