Getijdenparken in de Metro: Schotse Hooglander op Eiland van Brienenoord

23-11-2017

In de Metro is de komende weken aandacht voor bijzondere getijdennatuur in Rotterdam. Natuur met bijzondere planten en dieren die leven in en nabij de Nieuwe Maas en laten zien wat de betekenis is van de delta, waar de rivier de zee ontmoet. Door de werking van eb en vloed ontstaat langs de rivieroever getijdennatuur met dieren en planten die daarbij horen. Rivier als Getijdenpark wil Rotterdammers deze getijdennatuur laten ervaren en organiseert struintochten op verschillende getijdenparken in de regio Rotterdam. In dit eerste deel staan de Schotse hooglanders centraal.

Ontmoet de Schotse Hooglanders

Schotse Hooglanders zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse natuur. Het zijn vervangers voor onze eigen, inheemse oerrunderen. Die zijn in de loop der eeuwen verdwenen door verlies aan gebied of door jacht. Door hun rustige karakter is het een heel geschikt ras voor begrazing van druk bezochte stadse natuurgebieden. Op het getijdenpark Eiland van Brienenoord leeft een kleine kudde.

Echte grazers

Schotse Hooglanders eten behalve gras ook brandnetels, bramen, twijgen, blad en soms bast. Door hun (graas)gedrag maken ze de begroeiing afwisselender, met een netwerk van spannende paadjes. Zangvogels, vlinders en andere insecten profiteren van dit graasgedrag. Hoe meer variatie in begroeiing, hoe meer verschillende soorten dieren en planten een plekje van hun gading kunnen vinden.

Getijdenpark Eiland van Brienenoord

Het Eiland van Brienenoord is een getijdenpark waar bos, grasvlakten en water elkaar afwisselen. Het mooiste stukje ligt onder de Van Brienenoordbrug. Hier loopt een getijdengeul waarin water in- en uitstroomt op de beweging van eb en vloed. Je ziet de Noordzee niet, maar wel de werking van de zee. Er wordt een plan uitgewerkt voor de aanleg van een tweede getijdengeul.

Samenwerking

Bij Rivier als Getijdenpark werken 16 partnerorganisaties samen om de getijdennatuur te versterken. LIFE financiering van de EU maakt de getijdenparken mede mogelijk. Meer weten? kijk op rotterdam.nl/getijdenpark.

Meedoen met een struintocht?

Wil je zelf de getijdennatuur met Schotse hooglanders ontdekken? Dat kan! ARK Natuurontwikkeling organiseert namens de partners op 27 december een struintocht op het Eiland van Brienenoord.

Aanmelden voor de excursie kan hier.