Inteelt dreigt in otterpopulatie, bijplaatsing nodig

22-12-2017

De omvang van de Nederlandse otterpopulatie wordt geschat op circa 200 dieren en de kans op inteelt wordt groter. Dit blijkt uit de jaarlijkse monitoringsronde van Wageningen Environmental Research in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Jaarlijkse monitoring

De Nederlandse otterpopulatie wordt jaarlijks in de gaten gehouden door te kijken naar de aantalsontwikkeling, de ruimtelijke verspreiding en de genetische status van de populatie. Ook worden dode otters geregistreerd en onderzocht om doodsoorzaak, algehele conditie en de voortplantingsstatus vast te stellen. Om de populatieomvang en de genetische status te bepalen, verzamelen de onderzoekers DNA, geïsoleerd uit uitwerpselen en uit weefsel van dode otters.

Populatieomvang

De populatieomvang is in de winter van 2016/2017 geschat op circa 200 dieren. De populatie lijkt voor het eerst sinds de herintroductie in 2002 nauwelijks gegroeid. Daarbij wordt een kleine slag om de arm gehouden aangezien niet alle uitwerpselen kwalitatief goed waren om een betrouwbaar DNA-profiel op te stellen. Het blijkt ook dat de totale genetische variatie iets is afgenomen, net als de gemiddelde genetische variatie binnen individuen. Dit laatste wijst op een langzaam voortschrijdende inteelt. Het belang van het bijplaatsen van genetisch niet-verwante individuen blijft groot, net als de noodzaak van immigratie van otters vanuit naburige Duitse leefgebieden.

ARK werkt aan bijplaatsingen

ARK Natuurontwikkeling heeft in Nederland vergunning voor het bijplaatsen van otters. Niet verwante otters uit het buitenland worden buiten het kernverspreidingsgebied bijgeplaatst. Dit gebeurt in gebieden die geschikt worden geacht voor uitbreiding van het leefgebied van otters. In delen van Gelderland zijn reeds dieren bijgeplaatst en het plan was om ook dieren in Limburg bij te plaatsen. Dit laatste is onmogelijk geworden door een meerderheid in de Limburgse Provinciale Staten die tegen bijplaatsingen stemde.

Lees voor meer informatie 'Genetische monitoring van de Nederlandse otterpopulatie, Ontwikkeling van populatieomvang en genetische status 2016/2017'.

Contactpersoon