Jaaroverzicht Maashorst 2016

02-06-2017

Vandaag is het jaarverslag van onze activiteiten in De Maashorst verschenen. In het voorjaar van 2016 arriveerden de grote grazers. In maart werden de eerste wisenten losgelaten. In april volgden de Taurossen en later de Exmoorpony’s.

In 2016 zijn de begrazingsgebieden Brobbelbies en Schaijkse Heide heringericht en gekoppeld en de rasters zijn gerenoveerd. De rasters houden de grote grazers binnen en nieuwe poorten zijn gemaakt om bezoekers toegang te geven. ARK heeft in 2016 in samenwerking met FREE Nature 14 vrijwilligers opgeleid tot Maashorstrangers. In een training hebben zij geleerd om onder andere het gedrag van wisenten te interpreteren, in te schatten hoe het met de conditie van een individuele wisent gesteld is en hoe het publiek goed te informeren.

Als onderdeel van de natuurontwikkeling op de Maashorst heeft ARK samen met waterschap Aa en Maas de Venloop bij Slabroek aangepast. En in 2016 hebben we ook vele excursies en lezingen georganiseerd om het begrip voor de grote grazers en de andere ontwikkelingen in de Maashorst te vergroten. Tijdens veldlessen leerden basisschoolkinderen over de natuur in de Maashorst en over de veranderingen die hier plaatsvinden.

Contactpersoon