Keuze voor Getijdenpark Eiland van Brienenoord gemaakt

07-03-2017

‘Alle seinen staan op groen om getijdenpark Eiland van Brienenoord te realiseren’. Zo maakten de vier initiatiefnemers Wereld Natuur Fonds, Rijkswaterstaat, de gemeente Rotterdam en ARK Natuurontwikkeling bekend. De uitvoering van het getijdenpark is gepland begin 2019 met als belangrijkste ingreep het maken van een riviergeul over de lengte van het eiland. Voorafgaand onafhankelijk onderzoek in samenwerking met bewoners, omwonenden en bedrijven bracht hiervoor de mogelijkheden in kaart. Het getijdenpark sluit aan bij de wens om in het gebied een ecologisch, recreatief en aantrekkelijk rivierlandschap van formaat te maken in het stedelijk gebied van Rotterdam.

Getijdenparken in de Rotterdamse regio

In de Rotterdamse regio worden de komende jaren langs de rivier een aantal nieuwe parkgebieden aangelegd. Door de aanleg van meer aantrekkelijke natuur op, in en direct aan een rivier met eb en vloed, ontstaat een aantrekkelijk nieuw landschap: het getijdenpark. Langs de Nieuwe Waterweg bij Rozenburg is reeds gestart met getijdenpark Groene Poort Zuid. Met getijdenparken bij Nassauhaven en Mallegat beginnen we naar verwachting dit jaar. Getijdenpark Eiland van Brienenoord is de volgende in de rij.

Innovatie en inspiratie

‘Rivier als Getijdenpark’ ontwikkelt getijdenparken aan de rivier en brengt natuur terug langs de oevers van de Nieuwe Maas in Rotterdam. De nieuwe getijdennatuur trekt door de werking van eb en vloed bijzondere planten, vissen en vogels aan die op de grens van zoet en zout leven. De zalm en de aal zwemmen bijvoorbeeld weer makkelijker van en naar de zee, dankzij nieuwe rustplekken en schoner water. Voor de steur kan dit in de toekomst ook weer gaan gelden. Boven water pikken lepelaar, steltloper en ijsvogel hun graantje mee. De nieuwe natuur biedt Rotterdammers de kans te vissen, wandelen en picknicken langs de groene oevers van de Nieuwe Maas. Daarmee worden de kwaliteiten van het leven in een delta zichtbaar en beleefbaar.

Samenwerking

Bij het Getijdenpark Eiland van Brienenoord zijn een groot aantal partijen betrokken.
Initiatiefnemers voor de realisatie van getijdenpark zijn Wereld Natuur Fonds, Rijkswaterstaat, de gemeente Rotterdam en ARK Natuurontwikkeling. Partners waarmee samengewerkt wordt, zijn Stichting het Zuid-Hollands Landschap, provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Financiële bijdragen van Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en LIFE financiering van de Europese Unie maken dit  project mogelijk. Getijdenpark Eiland van Brienenoord maakt deel uit van een regionaal programma ‘Rivier als Getijdenpark’.