Knoflookpadden begonnen aan de voortplanting

12-04-2017

De afgelopen jaren werden enkele duizenden larven van knoflookpad in het Kempen~Broek losgelaten, sinds vorig jaar moeten de knoflookpadden het op eigen kracht redden. Dit jaar werden er voor het eerst volwassen knoflookpadden gehoord. Dit zijn de knoflookpadden die nu voor nageslacht moeten zorgen.

Half april was het zo ver, in het Kempen~Broek werden, met het blote oor en met behulp van onderwatermicrofoons, minimaal vijf roepende knoflookpadden gehoord. Een eerste teken dat de herintroductie van de knoflookpad in het Kempen~Broek kan slagen. ARK herintroduceerde de knoflookpad omdat het een belangrijk symbool is voor goed functionerende natuurgebieden met overgangen van kletsnat naar gortdroog. Gaat het goed met de knoflookpad, dan gaat het ook goed met talloze andere soorten van zowel moerassen als van droge zandgrond. Bovendien is de knoflookpad een bedreigde diersoort. Met de herintroductie keert dit dier niet alleen terug in het Kempen~Broek, maar werken we ook aan het herstel van een populatie in een veel groter gebied.

Image
Knoflookpad, foto: Douwe Schut

Droog en nat

Kenmerkend voor het Kempen~Broek én voor het favoriete leefgebied van de knoflookpad is dat het zowel gortdroog als kletsnat is. Op korte afstand van elkaar komen open zandige graslandjes en grote voedselrijke moerassen voor. Met de ontwikkeling van nieuwe natuur is het aantal plekken met overgangen van nat naar droog flink toegenomen. Zoals op de Loozerheide of op de Stramprooierheide. Daar werden de afgelopen jaren dan ook knoflookpadlarven uitgezet. Samen met nog bestaande vindplaatsen ontstaat zo weer een keten van leefgebieden voor dit amfibie. In aangrenzend Brabant komt de knoflookpad nog voor in de buurt van Gastel, en iets verder weg bij Deurne en Veldhoven.

Image
Taurossen in het Kempen~Broek

Grazers en knoflookpadden

Grazers houden de natuurgebieden in het Kempen~Broek open: de runderen zorgen voor stierenkuilen en korte moerasvegetaties. Wilde paarden zorgen met hun graasgedrag, getrappel en het nemen van stofbaden voor een loszandige bodemstructuur waarin de knoflookpad zich makkelijk kan verbergen. Grote voedselrijke moerassen zijn nodig voor het opgroeien van de paddenvissen.

ARK werkte bij de herintroductie van de knoflookpad samen met Bureau Natuurbalans / Limes divergen. Natuurbalans neemt deel aan de landelijk opererende Projectgroep Knoflookpad Nederland.