Natuuravontuur Haringvliet weer begonnen

07-06-2017

In mei, juni, september en oktober is het weer zover: schoolkinderen van Voorne Putten, de Hoeksche waard en Goeree-Overflakkee kunnen op avontuur in de natuur van het Haringvliet. In mei en juni op het Quackstrand, in september en oktober op de Menheerseplaat, in de Scheelhoek en de Korendijkse slikken. Alle groepen 6, 7 en 8 van de eilanden zijn welkom. Leerlingen van P.C.B.S. de Regenboog hebben hun avontuur al beleefd. Na een voorbereidende les over deltanatuur in de klas, hebben zij het Quackstrand aan lijf en leden ervaren. De lessen worden verzorgd door ARK Natuurontwikkeling in het kader van het Droomfondsproject Haringvliet. Ook meedoen? Neem contact op met joost.dekurver@ark.eu

Een steur door de Kier?

Verspreid door het gebied werkt groep 8 van P.C.B.S. de Regenboog in groepjes aan verschillende opdrachten. Met netjes vissen om te zien wat er in het water leeft. De vangst? Vooral vlokreeftjes en waterinsecten. Eerder dit seizoen zijn al zwartbekgrondels en palingen gevangen aan de oevers. Een ander groepje tuurt met de verrekijker naar de Haringvlietdam. Hoeveel sluizen staan open? Zou daar in de toekomst een steur doorheen passen? Een kier klinkt klein, maar als de sluizen in 2018 op een kier gaan, is die vijf meter. De perfecte kans voor glasaaltjes om mee te liften met de vloedstroom naar binnen en zich verder te verspreiden over de rivieren en plassen van Nederland. Als volwassen paling trekken ze uiteindelijk weer naar zee, op zoek naar hun paaigronden.

Haringvliet als hotspot

Tijdens de voorbereidende presentatie in de klas is al veel verteld over het Nederlandse riviersysteem, zoet-zoutovergangen en vismigratie. Met deze achtergrond kijken de kinderen met een andere blik naar ‘hun’ Haringvliet en begrijpen beter waarom het zo waardevol is. Een onmisbare schakel voor trekvogels die migreren tussen hun broedgebieden in Noord-Europa en hun overwinteringsgebieden in Zuid-Europa en Afrika. Maar ook voor trekvissen die van zee de rivier opzwemmen en vice versa, om hun paaigronden te bereiken.

Getrainde vrijwilligers

Door ARK getrainde vrijwilligers zijn aanwezig bij de les en geven toelichting of andere hulp waar nodig. Zij hebben een driedaagse training gevolgd en dit is hun eerste praktijkervaring buiten. Zij wonen in de omgeving van het Haringvliet en zijn vaak al langer betrokken bij natuur. Op termijn kunnen zij de lessen zelfstandig verzorgen, vanuit het IVN,  zodat Natuuravontuur Haringvliet ook in de toekomst blijft bestaan. Het initiatief voor dit lesproject ligt bij het Droomfondsproject Haringvliet.

Droomfondsproject Haringvliet

In het Droomfondsproject Haringvliet werken zes natuurorganisaties, met steun van de Nationale Postcode Loterij, aan de ontwikkeling van het Haringvliet. In 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier. Daarmee komt er weer een verbinding tussen de Noordzee en de rivieren Rijn en Maas. Niet alleen voor de natuur een belangrijke stap, maar ook voor recreanten en bewoners. Het is nu in en om het Haringvliet al genieten en de komende jaren wordt er gewerkt aan veelbelovende natuur- en recreatieprojecten. Wanneer eb en vloed weer de hartslag van het Haringvliet bepalen, ontstaat op de grens van zoet en zout rijke deltanatuur waar de mens van kan genieten.