Open dagen wisenten Maashorst

19-09-2017

In oktober zijn er twee open dagen van het leefgebied van de wisenten in de Maashorst. Op 7 en op 14 oktober is iedereen welkom om op eigen houtje een wandeling te maken in het leefgebied van de Europese bizons.

Tijdens de open dagen staan Maashorstrangers klaar om bezoekers binnen te laten bij een van de toegangspoortjes. Bezoekers kunnen vandaar alleen of in kleine groepjes het gebied in lopen (honden worden niet toegelaten). In de buurt van de wisentkudde zijn Maashorstrangers aanwezig om meer informatie te geven.

Op 7 oktober is het gebied geopend tussen 10 en 12 uur. Meer informatie vind je hier.

Op 14 oktober is het gebied geopend tussen 10 en 13 uur. Meer informatie vind je hier.

Wisenten in de Maashorst

De wisenten leven sinds het voorjaar van 2016 in de Maashorst. Op dit moment bestaat de kudde uit 15 dieren. Een kleine kudde maar van belang voor het overleven van deze diersoort. In 1919 stierven namelijk de laatste wisenten in het Poolse Bialowieza en in 1927 in de Kaukasus. In gevangenschap bleven er slechts 54 dieren over. Sindsdien wordt gewerkt aan de terugkeer van de wisent in de Europese natuur. Vooral in Oost-Europa leven weer wisenten in het wild. De wereldpopulatie bestaat nu uit meer dan 6.000 wisenten. De wisent is dus nog steeds een bedreigde diersoort en projecten in Nederland zijn daarom niet alleen goed voor de natuur, maar ook om de wisent uit de gevarenzone te helpen.

Image
Wisenten Maashorst

In de Maashorst grazen de wisenten er samen met taurossen en Exmoor pony's. Gezamelijk zorgen deze grazers voor een afwisselend landschap waar tal van planten en dieren profiteren.

Een bezoek op een ander moment?

Het wisentengebied is ook toegankelijk tijdens excursies van Natuurcentrum De Maashorst.

Een groot deel van het wisentengebied is ook goed te overzien vanaf het fiets- en wandelpad aan de Udense Dreef te Uden.

Contactpersoon