Rapport edelherten Groene Woud

02-05-2017

Studente Madelon Tielemans bracht als afstudeerproject de nulsituatie van de vegetatie in het nieuwe edelhertengebied in Het Groene Woud in kaart. Begin maart bracht Brabants Landschap daar samen met ARK het edelhert terug in een omheind gebied. Op 6 maart 2017 zijn 13 edelherten, 4 herten en 9 hindes uitgezet in de Scheeken tussen Best en Liempde. Naast het nauwkeurig in kaart brengen van de vegetatie voor de komst van de edelherten, heeft Madelon Tielemans ook gekeken naar de geschiktheid van het gebied voor edelherten. Het edelhert heeft naast behoefte aan voldoende voedsel, water en schuil- en rustplaatsen, bijvoorbeeld ook een voorkeur voor water op korte afstand. In het groeiseizoen gebruikt het edelhert bovendien loofhout als voedselbron, terwijl de dieren in de winter overschakelen op voornamelijk grassen en braam. Het voedselrijke edelhertengebied in Brabant voorziet volgens het onderzoek in al deze punten.

De verkenning van Madelon Tielemans resulteerde in een rapport waarin ook vooruit wordt gekeken naar hoe en in welke mate begrazing met edelherten de vegetatie in het onderzoeksgebied zal beïnvloeden. Het rapport is hier te downloaden.

 

Contactpersoon

Meer informatie

Downloads