Steurentrek in Diergaarde Blijdorp

25-10-2017

Sinds 25 oktober trekt de steur tussen rivier en zee in het Oceanium van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Met een levendige 3D-projectie en expositie in Diergaarde Blijdorp komt deze trek tot leven. Op deze wijze maken Blijdorp en de partners van het Droomfondsproject Haringvliet bezoekers bewust van de bijzondere, bijna uitgestorven trekvis en de waarde van de terugkeer van deze zeldzame soort in Nederland. In het Oceanium zijn ook de levende steuren te bewonderen.

Van zout naar zoet en weer terug

De steur, de hoofdrolspeler in de expositie, staat symbool voor vele trekvissen die moeten kunnen zwemmen tussen zoet en zout water voor hun voortplanting. In de ‘voortuin’ van Rotterdam zwommen steuren uit zee het Haringvliet op om zich verderop in Nederland en Duitsland voort te planten. De daar geboren jonge steurtjes trokken terug naar zee om er volwassen te worden. Eenmaal volgroeid, zwommen ze weer de rivier op en begon de cirkel opnieuw. Voor de steur, maar ook voor andere trekvissen als de zalm, forel en paling. De steur leefde duizenden jaren lang in Nederland, maar in de jaren 50 van de vorige eeuw werd de laatste steur gevangen en gedood.

Image
Haringvliet Steurenexpositie in Diergaarde Blijdorp

Sluizen op een kier

Het Haringvliet is de monding van de Rijn en de Maas en speelt een belangrijke rol in een succesvolle terugkeer van de steur in Nederland. In 1971 zijn rivier en zee van elkaar afgesloten met de Haringvlietdam, maar vanaf 2018 staan de sluizen op een kier. Een kans voor herstel van de unieke deltanatuur die het Haringvliet ooit rijk was en een opening die vissen als de steur nodig hebben voor hun trektocht tussen zee en rivier en andersom. In het Oceanium van Blijdorp wordt nu al een symbolische verbinding gemaakt en zwemmen de zeldzame steuren uit het aquarium via een lichtprojectie tussen rivier en zee.

Terugkeer van de steur

De expositie laat zien hoe belangrijk de opening van de Haringvlietsluizen voor trekvissen als de steur is. In aanloop naar 2018 slaan zes natuurorganisaties de handen ineen met steun uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij. De unieke deltanatuur waar zij aan werken, biedt niet alleen voedsel, rust en broedplekken voor (trek-) vissen en vogels, maar ook volop mogelijkheden voor de mens om te genieten. ARK Natuurontwikkeling, Wereld Natuur Fonds en Sportvisserij Nederland werken binnen die coalitie aan de terugkeer van de steur in Nederland. Onder andere door jonge steuren uit te zetten.

Diergaarde Blijdorp is de eerste dierentuin in West-Europa waar deze zeldzame trekvis te bewonderen is. Een unieke manier om dit indrukwekkende zeldzame dier, dat zich normaliter vooral diep in rivieren en zeeën bevindt, van dichtbij te bekijken. Zodra de steuren in Blijdorp volwassen zijn, worden ze ingezet in het kweekprogramma om de steur weer terug te krijgen in de Europese wateren.

Contactpersoon