Struinen in de Rotterdamse getijdenparken

23-12-2017

In de Rotterdamse regio wordt de komende jaren langs de rivier een aantal nieuwe parkgebieden ontwikkeld. Door meer groen en natuur aan de rivier ontstaat een aantrekkelijk nieuw landschap: het getijdenpark. Het ontwikkelen van nieuwe parken aan een rivier met eb en vloed is uniek in Nederland. De werking van eb en vloed en brak water zorgt voor getijdennatuur. Wie die wil ontdekken kan zich inschrijven voor verschillende gratis struintochten in de (toekomstige) getijdenparken.

Meer natuur op, in en direct langs de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg, verbetert de kwaliteit van de rivier. Trekvissen zoals zalm, steur en paling vinden hier straks nieuwe rustplekken en schoner water op weg van en naar zee. Boven water pikken lepelaars, steltlopers en ijsvogels hun graantje mee. Bovendien zorgt een langzaam oplopende rivieroever voor golfbreking bij hoger water waardoor een getijdenpark bijdraagt aan een toekomstbestendige Rotterdamse regio. Voor Rotterdammers biedt de nieuwe natuur de kans om te wandelen, hengelen en picknicken langs groene oevers met wilde natuur.

Image
Brienenoord

Het Eiland van Brienenoord ligt in de Nieuwe Maas bij Oud-IJsselmonde. Het eiland, dat is ontstaan in het begin van de 19e eeuw,  wordt beheerd door het Zuid-Hollands Landschap. Het is gelegen naast het Feyenoordstadion en in de luwte van de Van Brienenoordbrug. Het eiland is nu al rijk aan natuur. Uit onderzoek van het Zuid-Hollands Landschap blijkt dat er dit jaar opvallende soorten zoals ijsvogel, krakeend en dodaars broedden. Ook zijn liefhebbers van oude bomen aanwezig zoals groene specht en gekraagde roodstaart. Dit jaar werd ook de vroege glazenmaker (een bijzondere libel) en het bruin blauwtje (een vinder van de rode lijst) gezien. Een kleine kudde Schotse Hooglanders doet het groenbeheer: ze eten veel brandnetels, bramen en twijgen en maken een netwerk van spannende paadjes in het bos.

Het Eiland van Brienenoord is een van de weinige locaties in de stad Rotterdam waar ruimte is voor een flink oppervlakte getijdennatuur. Beton gaat plaatsmaken voor zachte oevers en er wordt een getijdengeul ontwikkeld zodat de invloed van eb en vloed nog groter wordt en zichtbaar voor de bezoekers. De getijdengeul zal instromen in het voormalige bouwdok aan de oostzijde van het eiland en uitstromen halverwege het eiland, in het Zuiddiepje. Naar verwachting wordt de geul in 2019 aangelegd. De gemeente Rotterdam maakt in 2018 samen met alle betrokkenen een inrichtingsplan voor het getijdenpark Eiland van Brienenoord, waarin ook gekeken wordt naar de toegankelijkheid van het eiland.

Image
Struintocht Getijdenpark

Rivier als Getijdenpark maakt getijdennatuur, die typisch is voor de delta, zichtbaar en beleefbaar voor de inwoners van deze wereldhavenstad. Bovendien zijn de getijdenparken een inspiratie voor andere deltagebieden binnen en buiten Nederland. Bij Rivier als Getijdenpark werken 16 partnerorganisaties samen om de getijdennatuur te versterken. LIFE financiering van de EU maakt de getijdenparken mede mogelijk.

Wil je zelf getijdennatuur ontdekken? Dat kan! ARK Natuurontwikkeling organiseert namens de partners in de kerstvakantie vijf (gratis) struintochten naar de getijdenparken. Inschrijven kan hier.
Meer informatie over de Rotterdamse getijdenparken is te lezen op www.rotterdam.nl/getijdenpark.

Contactpersoon