Wilde kattenkroost in het Vijlenerbos

25-06-2017

In het Vijlenerbos bij Vaals is een wilde kat waargenomen met een flink nest van vijf kittens. In 2014 werden voor het eerst sinds eeuwen weer wilde katten in de vrije natuur in Nederland geboren. Sindsdien is de wilde kat bezig met een opmars.

Vijfling

In maart verscheen ze als een dikzak voor de wildcamera, om eind april plots als een ranke dame te poseren. Op een zeker moment scharrelde deze notoire nachtbraakster zelfs overdag rond in het Vijlenerbos. Als daar geen hongerige jongen zijn... dacht Laura Kuipers, die in opdracht van ARK Natuurontwikkeling cameravalonderzoek uitvoert naar de wilde kat in Zuid-Limburg. En jawel hoor: half juni verscheen de kat met haar 'vrolijke vijfling' pal voor de camera.

Video URL
Wilde kittens in het Vijlenerbos

Het is een teken dat het goed gaat met de wilde kat in het Vijlenerbos bij Vaals. Vijf jongen is een flink nest. Gemiddeld worden er drie tot vier jongen geboren. Het zijn niet de eerste kittens van wilde katten in het Vijlenerbos. Al in 2014 werd een kattenjong gefilmd. Dat was toen de eerste keer en heel spectaculair. De wilde kat was al sinds de vroege Middeleeuwen uit Nederland  verdwenen. Vanuit de Eifel en Ardennen breidt de soort zich tegenwoordig sterk uit.

Image
Jonge wilde kat

Steeds meer wilde katten

In het Vijlenerbos is de wilde kat sinds 2013 weer aanwezig. Het is niet bij één gebleven. In 2015 werd het aantal geschat op minimaal tien verschillende individuen. En de soort beperkt zich anno 2017 niet alleen meer tot dit grootste loofbos van Zuid-Limburg. Ook in de kleinere bossen in de buurt zijn de afgelopen twee jaar her en der wilde katten gesignaleerd. De indruk is dat ook in het wat meer versnipperde landschap het aantal wilde katten toeneemt.

Zo zijn tijdens het cameravalonderzoek in 2017 in en rond het Onderste en Bovenste bos (bij Epen) - waar in de afgelopen tien jaar door verschillende onderzoekers soms géén, soms één wilde kat werd gesignaleerd -  nu met zekerheid twee en misschien zelfs drie wilde katten waargenomen, waaronder één vrouwtje. Dat schept natuurlijk nieuwe verwachtingen...

Contactpersoon