Wisentspecial Vakblad Natuur Bos Landschap

12-10-2017

Dit jaar is het 10 jaar geleden dat wisenten werden losgelaten in het Kraansvlak. Ter ere daarvan is een themanummer van het Vakblad Natuur Bos Landschap verschenen dat over de wisent gaat.

Tien jaar geleden arriveerden de eerste wisenten in het Kraansvlak. Daarvoor werd al jaren gewerkt aan de komst van de wisent door onder andere Duinbehoud, Kritisch Bosbeheer, ARK Natuurontwikkeling en natuurlijk terreinbeheerder PWN. De historie van het project is hier terug te lezen.

De komst van de wisent had meerdere doelen: beheer van het duingebied dat dicht groeide, kennis en ervaring opdoen met beheer, ecologie, interactie met andere grazers en samengaan met recreanten. En het project leverde een bijdrage aan de instandhouding van deze nog steeds zeldzame soort. Wisenten grazen inmiddels niet alleen in het Kraansvlak, maar ook in de Maashorst en op de Veluwe.

Het themanummer van het Vakblad Natuur Bos Landschap gaat in op al deze aspecten en kijkt breder. Van het Europese plaatje tot de interactie met recreanten. Lees het Vakblad Natuur Bos Landschap hier.

Meer over de wisenten in het Kraansvlak is te lezen op wisenten.nl.

Meer informatie

Kennislinks
Downloads