Geen nieuw thuis voor Limburgse bevers in Engeland

16-11-2018

Er mogen geen bevers vanuit Limburg naar het Verenigd Koninkrijk worden verhuisd. Dat hebben Britse autoriteiten besloten. Het besluit betekent een gemiste kans voor de Britse beverpopulatie én voor Limburgse bevers.

De verplaatsing van bevers naar het Verenigd Koninkrijk werd voorbereid op verzoek van Britse natuurorganisaties. Reden dat de verhuizing niet door gaat, is de aanwezigheid van vossenlintworm in delen van Limburg; de bever kan tussengastheer zijn voor deze parasiet. Bij zo’n export hoort dat de dieren in quarantaine gaan. Juist die quarantainefase is bedoeld om eventuele besmettingen op te sporen en te behandelen. De voorgenomen verplaatsing zou hoe dan ook veilig zijn geweest. Daarom is het Britse besluit teleurstellend.

De voorbereidingen  waren  in een vergevorderd stadium. Initiatiefnemer en coördinator van de export was ARK Natuurontwikkeling. Provincie Limburg en Faunabeheereenheid Limburg verleenden hun toestemming en medewerking hiervoor. Waterschap Limburg was verantwoordelijk voor de vangst van de bevers, terwijl Dierenbescherming Limburg het transport zou verzorgen naar het Belgisch-Limburgse Natuurhulpcentrum in Opglabbeek.

Een tijdelijke opvang in Opglabbeek stond gepland omdat het vangen van de beverfamilies enkele weken in beslag zou nemen. En dat was de bedoeling: export van twee of drie complete families. Opglabbeek beschikt over uitstekende faciliteiten om bevers in alle rust  op te vangen. Eerder waren bij het opvangcentrum voor wilde dieren al twee weesbevertjes binnengebracht. Ook deze stonden op de lijst om naar Groot-Brittannië te gaan.

De Limburgse bevers hadden kunnen bijdragen aan een bredere genetische basis van de geïsoleerde Britse beverpopulaties. Deze is nu nog vrij smal en dat is riskant. In Groot-Brittannië  worden bevers gewaardeerd vanwege hun rol in de waterhuishouding. Het heuvel- en bergachtige land met zijn natte Atlantische klimaat heeft baat bij de dammen die bevers bovenstrooms in de beken bouwen. Deze houden water vast en verminderen daarmee de kans op wateroverlast benedenstrooms. De bever wordt in Engeland bovendien ‘a fisherman’s friend’ genoemd, omdat bevermeren die door dammen ontstaan, rijk zijn aan vis.

Al met al is het besluit een gemiste kans voor de Britse beverpopulatie én voor de bewuste Limburgse bevers. Een lichtpuntje is dat de betrokken organisaties tijdens de voorbereidingen een gesmeerde samenwerking hebben opgebouwd. Mochten zich elders in Europa kansen voordoen, dan kan de verplaatsing van bevers door de Limburgse organisaties snel worden opgepakt. Voor nu betekent het dat Waterschap Limburg de aanpak van bevers die onacceptabele schade aanrichten op bepaalde locaties, zal voortzetten volgens het Faunabeheerplan.          

Contactpersoon