Jong grut doet het goed in het groen

01-08-2018

In het Brabantse natuurgebied Het Groene Woud zijn dit jaar al 3 edelhertkalfjes geboren. Bijna anderhalf jaar na uitzet in De Scheeken bij Best, bestaat de groep uit 21 edelherten. De dieren doen het goed in het gebied en vervullen hun rol met verve. Ze zorgen voor meer leven in het landschap met hun specifieke gedrag en graasgewoonten.

Image
Edelherten in Het Groene Woud. Foto: Mark Kapteijns/Brabants Landschap

Waar voorheen harde overgangen waren tussen bos en open landschap, is in het edelhertengebied te zien dat deze worden omgevormd tot meer gevarieerde verbindingen. Er ontstaan meer natuurlijke overgangen met struweelrijke graslanden en weelderige overgangszones tussen de verschillende leefgebieden. Veel andere soorten profiteren daarvan doordat ze in de gevarieerde bosranden een grote variëteit aan voedsel vinden. Bovendien maken de edelherten ook letterlijk plaats voor tal van andere dier- en plantensoorten doordat de herten graag liggen te rollen in modderbaden die ze maken en doordat ze met hun gewei langs bomen ‘vegen’.

Image
Kleine ijsvogelvlinder. Foto: Kim Huskens

Kleine ijsvogelvinder

Eén van de soorten die het nu al beter doet in de overgangsgebieden, is de kleine ijsvogelvinder. Deze bedreigde vlindersoort is te vinden in de randen van de structuurrijke, vochtige bossen van De Scheeken. De vlinders leven vooral in de hogere delen van de bomen, maar komen ’s ochtends naar beneden om op te warmen, nectar te drinken van bloeiende braamstruiken, sap van rottend fruit en ook vocht en mineralen op te nemen van mest of natte plekken op bospaden.

Video URL
De Koning van Het Groene Woud. Video: Mark Kapteijns/Brabants Landschap

Leefruimte vergroot

Om de rol die de edelherten als ‘landschapsarchitect’ in Het Groene Woud spelen te vergroten, wordt hun leefgebied de komende tijd uitgebreid, inclusief een natuurbrug over de spoorlijn tussen Eindhoven en Best. Dit ecoduct, dat door ProRail wordt gebouwd, zorgt er niet alleen voor dat groot en klein wild veilig kan oversteken, maar tevens dat het begrazingsgebied voor edelherten met nog eens 100 hectare wordt vergroot.

Zelf zien

Het edelhertengebied is vrij toegankelijk op wegen en paden. Op de website www.edelherteninhetgroenewoud.nl is meer informatie te vinden voor een bezoek aan het gebied. Om iedereen te laten genieten van de dieren is crowdfunding gestart voor de bouw van een uitkijktoren. Doneren kan via www.crowdfundingvoornatuur.nl/nl/projects/uitkijktorengroenewoud.

Contactpersoon