Otter is aanzet voor groene verbindingen in Noord-Brabant

26-10-2018

Op 26 oktober 2018 vond in ’s-Hertogenbosch de kick-off plaats van het project Welkom Otter. In dit project werken de gemeenten ‘s-Hertogenbosch en Oss , Waterschap Aa en Maas en Waterschap De Dommel samen met ARK Natuurontwikkeling aan het toegankelijk maken van Noord-Brabant voor de otter en daarmee ook voor andere diersoorten in de noordoostelijke hoek van deze provincie.

Image

De otter is een viseter en dus afhankelijk van water. De soort vormt een belangrijke schakel in een goed functionerend ecosysteem en staat symbool voor een goede waterkwaliteit en gezonde natuur. De Nederlandse populatie otters bestaat uit ongeveer 200 dieren. Het merendeel daarvan leeft in de Weerribben-Wieden in Overijssel, maar er leven ook otters dichter in de buurt van Noord-Brabant, namelijk in de Gelderse Poort. Via rivieren en beken kan de otter zich verder over Nederland verspreiden naar andere waterrijke natuurgebieden.

Image

Voor Noord-Brabant is het inmiddels niet meer de vraag óf de otter hier zal opduiken, maar wanneer. Er gaan geluiden dat er al otters gesignaleerd zijn langs de Maas. De natuurgebieden rond ‘s-Hertogenbosch vormen samen De Groene Delta en zijn mogelijk een goed leefgebied voor de otter. Dit gebied kan vervolgens ook fungeren als een poort naar de beken Dommel en de Aa en als verbindingen naar andere natuurgebieden in de regio.

“We zijn bezig met een inventarisatie van knelpunten”, vertelt Frank Zanderink van ARK. Het beestje kan terugkomen in het Brabantse Maasland. “De otters zullen waarschijnlijk vanuit de Gelderse Poort komen, we kijken waar ze gevaar lopen en welke maatregelen moeten nemen om ze te helpen.”

Echter, het tempo waarin de otter zich over Nederland verspreidt, hangt af van de mate van reproductie en overleving. Het intensieve verkeer veroorzaakt namelijk nog steeds veel slachtoffers. Tot 25% van de Nederlandse otters wordt jaarlijks doodgereden op wegen. Met eenvoudige aanpassingen kan dit voor een groot deel worden voorkomen, zoals loopplanken onder bruggen en faunatunnels In het project “Welkom otter” werken we aan een plan voor de ontwikkeling en verbinding van leefgebieden voor de otter. Onderdeel hiervan zijn veilige passages in en rond ’s-Hertogenbosch en Oss. Daarvoor wordt onderzocht waar de belangrijkste en gevaarlijkste overgangen, ook wel knelpunten genoemd, zich bevinden. Kruisende (water)wegen en over grote lengte voor dieren onaantrekkelijke, kale oevers worden in beeld gebracht. Hiervoor worden concrete maatregelen voorgesteld die de otter helpen om deze knelpunten op een veilige manier te passeren.

Image

We hopen de otter snel te verwelkomen in Noord-Brabant en gaan ons met genoemde en nieuwe partners inzetten voor aantrekkelijke natuur voor zowel mens als dier.

Contactpersoon